Depresyon, bireylerin kendini psikolojik olarak iyi hissetmediği, çok uzun süreler devam edebilen ve günlük hayatı etkileyen, motivasyon eksikliği, değersizlik hissi, karamsarlık, mutsuzluk, suçluluk duygusu, ölüm ve intihar düşünceleri gibi belirtilerle kendini gösteren bir duygu durum bozukluğudur.

Depresyon Belirtileri Nelerdir?

  • Sürekli üzgün hissetme veya depresif bir ruh hali içinde olma
  • Hayattan zevk alamama
  • Uyku ve iştahta artma veya azalma
  • Karamsarlık veya çaresizlik hissi
  • Amaçsız fiziksel aktivitede artış veya yavaş hareketler veya konuşma
  • Konsantrasyon güçlükleri
  • Tekrarlayan intihar düşünceleri
  • Gelecek beklentilerinin olmaması
  • Azalmış benlik saygısı
  • Mutsuzluk

Depresyonun Nedenleri

Depresyonun genellikle tek bir nedeni bulunmamaktadır. Farklı ruhsal sorunlar gibi genetik, biyolojik, çevresel ve gibi birçok nedeni olabilmektedir. Yaşanan önemli olaylar, sevilen bir kişinin kaybı ya da stres oluşturan durumlar gibi olumsuz yaşam deneyimleri depresyonu tetikleyebilir. Ancak olumsuz yaşam deneyimleri olan herkes depresyonda değildir. Olumsuz yaşam olayları çok fazla ruminasyon ve kişinin kendisi hakkındaki olumsuz düşünce ve inançlarına yoğunlaştığı zaman depresif duruma yol açabilmektedir.

Depresyonda Tedavi

Tedavide psikoterapi ve ilaç olmak üzere iki yöntem uygulanmakla birlikte psikoterapi ve ilaç birlikte de tedavi olarak uygulanabilmektedir. Kişilerle olumlu etki bırakması açısından psikoterapi önemlidir. Kullanılan psikoterapi yöntemi kişilerin öyküsüne göre farklılık göstermektedir. Birçok çalışma, bilişsel davranışçı terapinin tek başına ya da ilaç tedavisi ile birlikte oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Bilişsel davranışçı terapidepresyonun devam etmesine yol açan düşünce kalıplarını belirler ve müdahale eder. Depresyon tedavisi mümkün bir hastalık olmakla birlikte birçok hastalıkta olduğu gibi, tedavi ne kadar erken başlarsa, o kadar etkili olabilir ve hastalığın tekrarlanma olasılığı azalır.

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG ARZU ARMUTLU

0505 678 27 70