Belirsizliğe tahammülsüzlük, kişilerin belirsizliği tehdit olarak algılamasıyla, belirli olmayan olaylara ve durumlara karşı olumsuz duygu, düşünce ve davranışlarda bulunmasıdır. Belirsiz durumların olumsuz olarak algılanması, olayların sonuçlarının kestirilemediğinde sonucundaima en kötüsü olacağının düşünülmesi yani felaketleştirmesi ve kişilerin olumsuz durumlar karşısında ne yapacağını bilememesi, belirsizliği kontrol edememesi tahammülsüzlüğün artmasına neden olmaktadır. Kişinin tahammülsüzlüğünün ve kaygılarının da artmasıyla birlikte problem çözme becerileri olumsuz etkilenebilir bu da kişilerde güçsüzlük, yetersizlik, çaresizlik hislerine yol açabilir.

  • Belirsizliği kontrol edemediğimiz durumları kabul etmek.
  • Kontrol edemeyeceklerimiz yerine kontrol edebileceklerimize odaklanmak.
  • Kestirilemeyen olayların sonuçlarında en kötüsü olacağına dair inançlar oluştuğunda baş etme becerisi geliştirmek.
  • Belirsizliğin olumlu taraflarına odaklanmak, yeni deneyimleri keşfetmek için kişinin motivasyonunu da arttırabilir.

Belirsizliğe tahammülsüzlük kişinin kaygılarının artmasıyla birlikte depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal fobi, panik bozukluk gibi psikolojik rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Bu durumun artarak yaşanması sonucunda psikolojik destek alabilir, psikoterapi ile birlikte belirsizliklerle ilgili işlevsiz inançlarınızın değiştirilip yerine işlevli inançarınkonulmasına, tolere edebilme ve baş edebilme becerilerinizin artmasına destek verilir.

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG ARZU ARMUTLU

0505 678 27 70