Gündoğdu YILDIRIM

Tüm Makaleleri

Gündoğdu YILDIRIM

FİLEDE BAŞARI

Futbol, insanların beynine o kadar derin zuhur etmiştir ki; spor, deyince akıllara ilk futbol gelir.

ŞEHİR

İnsanoğlunun var oluşu, yeryüzünde yaşamaya başlaması ve yerleşik hayata geçmesi; köy, kasaba derken, şehirler ortaya çıkmıştır.

SEL

"Sel gider taş kalır, el gider kardaş kalır.” sözü ile hiçbir ilgisi yok bu haftaki ele alacağım “Sel” konusunun.

ZİRVE

Dağcılar, her tırmanışı bir zirveyle bitmelidirler.

15 TEMMUZ

Feto ve ekibi bu ülkede 15 Temmuz 1916’da darbe yapmaya kalkıştı. Milletçe bir ve tek yumruk olunarak darbe girişimi bertaraf edildi.

ETİK VE AHLAK

Etik değerler dendiğinde dünyaca kabul görmüş, evrensel değerler akla gelir.