Suçluluk duygusu, yaşamın ilk dönemlerinden başlayarak sosyal yaşamımızda öğrendiğimiz duygusal bir uyarı sistemidir. Bu uyarı sistemi yaptığımız hataları ikinci defa tekrarlamamamız için olayları gözden geçirmemizi sağlayan sağlıklı bir duygudur. Ancak bu duygunun sağlıksız olduğu zamanlarda vardır; yaşanan olaylara karşı şiddetli sıkıntıya neden olan pişmanlık duygusu sağlıksız olan suçluluk duygusudur.

Sağlıksız suçluluk, uykusuzluk, kaslarda gerginlik, mide veya baş ağrısı gibi bazı fiziksel semptomlara sebep olabilirken, kendimizden şüphe etmemize, özgüvenimizin azalmasına veya utanç duygusuna da neden olabilir. Dolayısıyla, sağlıksız suçluluk duygusunun üstesinden gelmemiz biraz karmaşık olabilir.

Kronik suçluluk duygusuyla yoğun suçluluk hisseden kişi, hayatında olumlu değişimler yerine olumsuz ve hatta yıkıcı sonuçlar meydana getirebilir. Mükemmeliyetçilik inancı zamanla kişide suçluluk hissine sebep olmaktadır. Sorumlusu olmadığımız ancak başımıza gelen olaylarda kendimizi suçlu hissettiğimiz zamanlar da sağlıksız suçluluk duygusu oluşturmaktadır.

Sağlıksız suçlulukla baş edebilmek için, sağlıksız olan suçluluk duygunuzu tanıyın ve bu duygunun mantıklı bir amacı olup olmadığını fark edin, bu amacı yeniden düzenleyin ya da amaç üzerinde bir değişiklik yapın, sorunlu davranış üzerinde değişiklik yaparak yeni amacınıza doğru ilerleyin, daha önceki deneyimlerinizden yola çıkarak hayatta ilerlemeye devam edin. Unutmayın ki kimse mükemmel değildir.