18 Eylül 2023 saat 10:00’da başlayacak başvurular 27 Eylül 2023 Çarşamba saat 17:00’de sona erecek olup adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde alımı yapılacak olan 68 personelin pozisyon yerleri ve dağılımı şu şekilde;

2.2.1. Avukat Alımı Yapılacak Kişi Sayısı: 2 (Adıyaman 1, Malatya 1)

a) Fakültelerin Hukuk lisans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

c) ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

2.2.2. Elektrik Mühendisi Alımı Yapılacak Kişi Sayısı: 2 (Erzincan 1, İstanbul 1)

a) Fakültelerin Elektrik Mühendisliği lisans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

b) ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

2.2.3. Harita, Geomatik Mühendisi Alımı Yapılacak Kişi Sayısı: 6 (Amasya 1, Antalya 1, Bolu 1, Diyarbakır 1, Hatay 1, Niğde 1)

a) Fakültelerin Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

b) ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

2.2.4. İnşaat Mühendisi Alımı Yapılacak Kişi Sayısı: 8 (Bilecik 1, Bolu 1, Bursa 1, İzmir 1, Kahramanmaraş 1, Kastamonu 1, Tokat 1, Yozgat 1)

a) Fakültelerin İnşaat Mühendisliği lisans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

b) ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

2.2.5. Jeoloji, Hidrojeoloji Mühendisi Alımı Yapılacak Kişi Sayısı: 5 (Bolu 1, Diyarbakır 1, Gaziantep 1, Hatay 1, Sakarya 1)

a) Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

b) ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

2.2.6. Makine Mühendisi Alımı Yapılacak Kişi Sayısı: 3 (İstanbul 1, Sakarya 1, Sivas 1)

a) Fakültelerin Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği veya Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

b) ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

2.2.7. Sosyal Çalışmacı Alımı Yapılacak Kişi Sayısı: 19 (Adıyaman 1, Batman 1, Bolu 1, Bursa 1, Çankırı 1, Giresun 1, Hakkâri 1, Iğdır 1, İstanbul 1, Kahramanmaraş 2, Kars 1, Kastamonu 1, Kocaeli 1, Malatya 1, Manisa 1, Niğde 1, Siirt 1, Van 1)

a) Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Sosyal Hizmet programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

b) ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

2.2.8. Veteriner Hekim Alımı Yapılacak Kişi Sayısı: 2 (Antalya 1, Sivas 1)

a) Fakültelerin Veterinerlik lisans programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

b) ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

2.2.9. Diğer Sağlık Personeli Alımı Yapılacak Kişi Sayısı: 3 (Antalya 1, İstanbul 1, Kahramanmaraş 1)

a) Mesleki ve teknik eğitim veren kurumların İlk ve Acil Yardım ön lisans programları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Geceye Renk Kattı Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Geceye Renk Kattı

2.2.10. Destek Personeli (Şoför) Alımı Yapılacak Kişi Sayısı: 2 (Ağrı 1, Kırşehir 1)

a) Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

b) En az CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (1/1/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için D sınıfı ehliyet sahibi olmak.)

c) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

2.2.11. Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Alımı Yapılacak Kişi Sayısı: 9 (İstanbul 3, Muş 1, Rize 2, Sakarya 1, Sivas 2)

a) Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

2.2.12. Elektrik Elektronik Teknisyeni Alımı Yapılacak Kişi Sayısı: 1 (Kahramanmaraş 1)

a) Mesleki ve teknik ortaöğretim veren kurumların Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak.

b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

2.2.13. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni Alımı Yapılacak Kişi Sayısı: 1 (Kahramanmaraş 1)

a) Mesleki ve teknik ortaöğretim veren kurumların Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı ve dallarından mezun olmak.

b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

2.2.14. Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapılacak Kişi Sayısı: 5 (Antalya 3, İstanbul 1, Muş 1)

a) Özel Güvenlik ve Koruma önlisans programından mezun olmak.

b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

ç) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartlar ile 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.