Karaman Belediyesi Meclis Salonunda yapılan Ekim Ayı Meclis toplantısı dört gündem başlığında gerçekleşirken gündem dışı meclise getirilen 696 sayılı kanunla çalışan işçilerin ücretleri bir kez daha konuşuldu.

“Sendikaların mahkemelik olması nedeniyle şu an 696 sayılı kanunla çalıştırılan işçilerin maaşlarındaki düşüşle oluşan mağduriyetin ortadan kaldırılması” gerektiğini belirten ve konuyla ilgili meclise bilgi verilmesini isteyen AK Partili Meclis Üyesi Ramazan Ünüvar’ın talebine cevap veren MHP’li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Aşkan meclis görüşmelerinde öneri ve taleplerin kabul edilemeyeceğini söyledi. 

Karaman Belediyesi 2024 Mali Yılı Performans Programlarının görüşülüp karara bağlanması ilk gündem maddesi olurken 660 milyon TL olan 2023 yılı mali bütçesinin öngörülemeyen maliyetler nedeniyle 250 milyon TL daha artırılması CHP’li meclis üyelerinin red vermesine rağmen çoğunluk kararıyla kabul edildi.

“2023 mali yılı bütçesi 05.12.2022 tarih 132 sayılı Belediye Meclis Kararıyla 660 milyon lira olarak kabul edilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Ancak yıl içerisinde ortaya çıkan öngörülmeyen harcamalar dolayısıyla yedek ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle birimlerimizin bütçelerine ödenek aktarımı yapılması gerekmektedir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü için 4 milyon 135 bin TL, Bilgi İşlem Müdürlüğü için 15 milyon 500 bin TL, Plan ve Proje Müdürlüğü için 900 bin TL, Hukuk İşleri Müdürlüğü için 1 milyon 685 bin TL, Fen İşleri Müdürlüğü için 14 milyon 820 bin TL, İtfaiye Müdürlüğü için 14 milyon 70 bin TL, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü için 8 milyon 725 TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü için 40 milyon TL, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü için 15 milyon TL, Temizlik İşleri Müdürlüğü için 125 milyon TL, Zabıta Müdürlüğü için 5 milyon 450 bin TL, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü için 1,5 milyon TL, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü için 2 milyon 115 bin TL, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü için 1 Milyon 100 bin TL ek ödenek verilmesini  ve buna karşılık öngörülen ek ödeneklere ait finansmanın ekonomik sınıflandırılması, tablosundaki artışın karşılık kaynak gösterilmesi  suretiyle gelir-gider denkliği sağlanmasına, bu çerçevede ek tablolarda gösterildiği şekilde ekte sunulan ek ödenek tablosu, ek gelirler tablosu, finansman tablosundaki ve ayrıntılı harcama tablosundaki açıklamaların da tetkikiyle konunun belediyemiz meclisinde görüşülüp bütçe tertibinde bulunan ödeneğe ek olarak 250 milyon  TL ek ödenek verilmesine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddeleri gereğince uygun olduğuna, katılımın oy birliğiyle karar verilmiştir.” kararının okunması sonrası konuşan oturum Başkanı Nadir Nas “Ek bütçe isteği hakkında söz almak isteyen arkadaş var mı içinizde?” sorusu sonrasında söz alan CHP’li Meclis üyeleri “Öngörülmeyen giderler nelerdir?” sorusunu yöneltti.

“Öngörülemeyen giderler nelerdir?” sorusuna ilgili birim müdürünce “6 Şubat;’ta yaşanan deprem felaketi için yapılan harcamalar, personel giderleri, yapılan yatırım harcamaları artışa neden oldu. Yedek ödeneğimiz yetersiz geldiği için yeni bir ek bütçe yapmak zorunda kaldık Bu nedenlerle ek bütçe talebimiz oldu. Bütçemiz 660 milyon TL idi 250 milyon TL ek bütçe talebimizle 910 milyon TL oldu.” cevabı verildi.

Daha sonra söz alan AK Partili Meclis Üyesi Ramazan Ünüvar ise “Bu artışın daha da arttırılarak belediyemiz bünyesinde 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle çalışan işçilerimizin 2023 yılında günün şartlarına uygun hale getirilmesini AK Parti grubu olarak talep ediyoruz.“ talebi sonrası söz alan MHP’li Meclis Üyesi Mustafa Aşkan “Görüşmelerde öneri ve talepler kabul edilmez.” uyarısı sonrası oturum başkanı Nas bunun öneri değil ve söz almak olduğunu söyledi.

Hak Sahiplerine Ulaştırıldı Hak Sahiplerine Ulaştırıldı

Meclis üyesi Ünüvar’ın konuşmasına cevap vermeye devam eden MHP’li Meclis Üyesi Aşkan “Hukuki olarak meclise ve gündemine komisyonlar tarafından gelen kararlar üzerinde değerlendirme yapılır. Bu kararlar üzerinde görüşmeler yapılır. 696’lıların bu gündemle ne alakası var? Bunu anlamış değilim. İlk bütçenin hazırlanmasında encümenden gelen bütçe kapalı. Yasa gereğince bu bütçeyi belirli bir sınırda arttırma yetkisi var. O sınırı komisyon yeterince tamamen kullandı. Fakat bu kullanılmasına rağmen o komisyonda bulunan arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirmede bu bütçenin 8. ve 9. aylarda yetersiz hale geleceğini ve dolayısıyla ek bir bütçe çalışması içerisine girileceğini söyledik. Ama bu öngörülerimizi görürken 2023 yılı içerisindeki toplu iş sözleşmesinin yapılamayacağına dair bir veri vardı. Zaten bu bütçenin yetersiz olduğunu o günün şartlarında belliydi. Aynı bütçeyi 2024 yılı içerisinde de devam ederek değerlendirilirse o bütçe yine yetersiz. Bütçeyi hangi şartlarda, hangi koşullarda gerçek bütçe haline getirebiliriz? Onun verileri değerlendirip ona göre hareket edilip komisyona sevk edilmiş olan bütçe gerçek değerleri ifade edebilir bir bütçe olması lazım. Bunun şartının ne olacağını hangi konular üzerinde değerlendirilme yapılacağını encümenden gelmesi gerektiğini o günkü bütçe komiysonunda bulunan arkadaşlarla birlikte değerlendirdik ve yetkili arkadaşlara da söylemiştik. O günün şartlarında 696  var mıydı? Toplu iş sözleşmesinin verileceği, verilmeyeceği diye bir konu yoktu. Zaten bütçenin yetersiz olduğu ortada.” açıklaması sonrası ek bütçe konusu oylandı. CHP’li Meclis üyelerinin red verdiği bütçe çoğunluk oyuyla kabul edildi.

Kaynak: Haber Merkezi