Mehmet İncekara

Mehmet İncekara

Çok izler, mütemadiyen kafa patlatır, daim yazar.