Millî Mücadele Dönemi Nedir?

Millî Mücadele Dönemi Türk Milletinin İtilaf Devletlerine karşı büyük fedakarlıkla savaştıkları dönemdir. Çünkü Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşında Fansa, İlgiltere, Sırbistan, Rusya İmparatorluğu (daha sonra Portekiz, Yunanistan, ABD, Romanya’nın katıldığı)’nun bir araya gelerek oluşturduğu İtilaf Devletlerine karşı yenik düştü. Bu yüzden Mısak-i Milli sınırları tehdit altında kaldı. Bu tehdit karşısında Türk milletinin bir araya gelerek göstermiş olduğu direnişle Millî Mücadele Dönemi başlamış oldu.

milli-mucadele-donemi-ne-zaman-baslamistir (1)

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Nutuk I.Bölüm’de (s.12) Milli Mücadeleyi şu sözlerle dile getirmiştir: ”Osmanlı Devletinin temelleri çökmüş, ömrü tamamlanmıştı. Osmanlı memleketleri tamamen parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk’ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son sorun, bunun da bölüştürülmesini teminle uğraşılmaktan ibaretti. Osmanlı Devleti, onun bağımsızlığı, padişah, halife, hükümet, bunlar hepsi anlamı kalmamış birtakım manasız sözlerden ibaretti. O halde ciddî ve gerçek karar ne olabilirdi? Bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da millî egemenliğe dayanan, kayıtsız ve şartsız bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak! İşte, daha İstanbul’dan çıkmadan evvel düşündüğümüz ve Samsun’da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar, bu karar olmuştur.”

Sağlıklı, Genç ve Parlak Cildin Sırrı Ne? Sağlıklı, Genç ve Parlak Cildin Sırrı Ne?

milli-mucadele-donemi-ne-zaman-baslamistir (2)

Millî Mücadele Dönemi Ne Zaman Başladı?

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla başlayan bu dönem 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilan edilmesiyle son buldu. Bu dönemde Türk Milleti çok fazla cephede aynı anda savaşa girmiştir. İtilaf Devletleri tarafından çok fazla toprak işgali yaşanmıştır.  Özellikle İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilip Türk Milletine acımasızca işkenceler yaptığı resmî belgelerle çok acı bir şekilde kaydedilmiştir. Bu dönemde beş tane büyük savaş yapılmıştır. Bu savaşlar; I. Ve II. İnönü Savaşı, Kütahya Eskişehir Savaşları, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz Savaşıdır. Bu savaşlar son bulduğu zaman Osmanlı İmparatorluğunun saltanatının sona ermesiyle 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi ve Millî Mücadele dönemi sona erdi.