​​​​​​​Şunun şurasında kırk gün oldu Karaman’dan ayrılmanın geri dönüşün günlerini saymaya geldiğim gün başladım. Aziz Nesin şöyle yazmış: “Düşündüm yaşadığım kentle o kenti anımsamak elbette geçmişteki beni yaşamaktı.”

Yazmak için defterleri karıştırdım. Beğendiğim, yeni öğrendiğim şeyleri defterime yazıp, zaman zaman onları yeniden okumaktan sevinç duyardım. Bu kez Karaman’a memleketime Halikarnas Balıkçısını yollamayı düşledim. Karaman’ın da bir balıkçısı vardı. Ona ikinci adını ben takmıştım. Karaman’ın balıkçısı Durmuş Ali Gülcan. Ne mutlu bir insandı.

Halikarnas Balıkçı şöyle sözler söylemiş. Okuyalım birlikte: “Üç şey vardır ki çıktı mı gelmez!

Yaydan çıkan ok, Ağızdan çıkan söz, Bedenden çıkan söz. Şeyh Edebali (O da bizim Karaman’dan)

Şairler güneşi o denli kullandılar ki güneşi tükettiler (İtalyan sözü)

Afyon kalesi, volkanik tepededir. Taşı bazalttır. (Gel de Karadağ’ı ve Tilki Kalesini anımsama)

Hititçe adı Willusia, Anadolunun en görkemli kısmet kayasıdır. Evlenme çağı geçen kızlar, böyle tepelere çıkar “Bahtım, kocaya gidecek vaktim” diye ünlerlermiş.

Memleketi bu duruma kim getirdi? Sorusuna Sakallı Celal’in yanıtı: İlgililerin bilgisizliği, bilgililerin ilgisizliği olmuş. (Şimdi de öyle değil mi?)

Arşipel’e Koca deniz, Adalar deniz, denirmiş. Bodrum’a da “Deniz kıyısının Kutlu Havuz Kenti. Bodrum’un daha önceki adıysa “Zefirya” Bahar Meltemleri Ülkesi. (Ya bugünkü hali, perişanlık.)

Balıkçı, insanlara gür sesiyle merhaba dermiş. Anlamı “benden size kötülük gelmez.”

Akademia (akademi diyoruz şimdi) Sokrates, Platon ve Aristoteles ders vermek için yer ararlarken, arkadaşları olan Akademos; “Şurada bahçe ve kulübem var. Bedava kullanın demiş. Kabul etmişler. Böylece “Akademus’un yeri” söylenir olmuş.

Knidos’lu yontucu Proxiteles, mermere can vermiş ve Afrodit’in yontusunu yapmış. Bunu gören Afrodit “Proxiteles beni ne zaman çıplak görmüşte yontumu yapmış?” demiş. (Dost Profesör Ramazan Özgan’a esenlikler. Yıllar yılı Knidos’u kazdı)

Bazı deyişler: “Kefaletin yoldaşı felaket”, “Kötü yoldan zengin olma”, “Babandan kötü şeyler kapma”, “Ana babana nasıl davranmışsan kendi çocuklarından da aynı şeyi bekle”

Madde ebedidir, ama canlıdır, Her şey akar hiç durmaz (Heraklitos) Her şeyin özü logostur. (Akıl) yayın adı “bios” yani yaşam, oysa işi öldürmek-Herakletios

Deniz tuzu yok edici. Siz onu bir de balıklara sorun.(Idem)

Her şey zıtların kavgasından doğar (Hera)

Şimdilik bu kadar. Kalanları daha sonra yazarım artık.