MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen sempozyumla öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma yapma, bildiri hazırlama ve sunma gibi akademik çalışmalara temel oluşturabilecek becerilerinin geliştirilmesi; sosyal bilimlere ilgilerinin ve toplumsal konulara duyarlıklarının artırılması amaçlanıyor.

Sempozyum, dört ana başlık etrafında yapılacak araştırmaların bildiri olarak sunulmasıyla gerçekleştirilecek.

“Bilim, Teknoloji ve Sanayi” başlığında yenilik, girişimcilik, ekonomik kalkınma, sanayileşme, havacılık ve uzay, millî teknoloji hamlesi, ekosistem ve yenilenebilir enerji, yapay zekâ, otomotiv, AR-GE, yerli ve millî anahtar kelimeleri; “Eğitimin Yüz Yılı / Yüzyılı” konu başlığında Türk eğitim tarihi, 21. yy becerileri, uzaktan eğitim, hayat boyu öğrenme, afet ve kriz durumlarında eğitim, öğretmen ve öğrenci, eğitim teknolojileri anahtar kelimeleri çerçevesinde araştırmalar yapılacak.

“Geçmişten Günümüze Değerlerimiz” konu başlığında da kadın, çocuk, aile, özel gereksinimli bireyler, vefa, vatanseverlik, millet, iklim ve çevre koruma çalışmaları, sorumluluk, çalışkanlık, adalet, dayanışma, misafirperverlik, saygı, dostluk kavramları; “Kültür, Sanat ve Spor” başlığında ise Türk spor tarihi, olimpiyatlar, kültürel miras, ata sporlarımız, mimari, resim, müzik, tiyatro, sinema, edebî eserlerimiz, söz varlığımız, kültür hazinelerimiz gibi anahtar kelimeler çerçevesinde yapılacak araştırmalarla bildiriler hazırlanacak.

Son katılım tarihi, 10 Kasım 2023

Türkiye genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel tüm ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin başvurabileceği sempozyum için son katılım tarihi, 10 Kasım 2023 olarak belirlendi.

Sempozyuma katılmak isteyen öğrencilerin, sempozyum takviminde belirtilen son başvuru tarihine kadar şartnamede belirtilen e-posta adresine bildirilerini göndermeleri gerekiyor.

Öğrencilerden 30’u sempozyumda sunum yapacak

Sempozyum Bildiri Değerlendirme Kurulunun gelen bildirileri şartnamede belirtilen esaslar çerçevesinde  değerlendirmesinden sonra seçilen 30 bildiri, öğrenciler tarafından sempozyumda sunulacak.

Editör: Mehmet Akif Orhan