Açıklamada, her yıl 13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası’nın önemine vurgu yapılarak, sosyal güvenlik sisteminin toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir yapı olması gerektiği belirtildi. Kayıt dışı istihdamın artışı, iş tanımlarının belirlenmemesi ve kamu sektöründe farklı istihdam politikalarının sosyal güvenlik sistemini olumsuz etkilediği ifade edildi.

Turk Buro Sen Sgk Calisanlari Mutsuz4

Türk Büro-Sen, kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması, istihdam yaratacak yatırımlara öncelik verilmesi, prim yükünün hafifletilmesi ve çalışanlar üzerinde psikolojik baskı yaratan makul olmayan yaş ve prim ödeme gün sayılarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Turk Buro Sen Sgk Calisanlari Mutsuz3

 SGK Çalışanları Mutsuz

Basın açıklamasında, SGK’nın kurumsal kimliğinin henüz tam olarak oturmadığına dikkat çekildi. Geçtiğimiz yıl Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kanunun Meclis’ten geçmesiyle, SGK çalışanlarının ağır iş yüküne rağmen özverili bir şekilde çalışarak vatandaşların işlemlerini öngörülen tarihten önce tamamladığı belirtildi.

Türk Büro-Sen, SGK çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi adına şu taleplerde bulundu:

Karaman'da 4 Köyde Elektrik Kesintileri İptal Oldu (5 Saat Sürecekti) Karaman'da 4 Köyde Elektrik Kesintileri İptal Oldu (5 Saat Sürecekti)

- 666 sayılı KHK ile kaldırılan ikramiyelerin yeniden müktesep hak olarak düzenlenmesi.

- Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı oluşturulması ve buna bağlı Sosyal Güvenlik Tazminatı ödenmesi.

- 666 sayılı KHK ile kaldırılan fazla mesai ücretlerinin tekrar ödenmesi.

- Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına uzmanlık hakkı verilmesi.

- Ek ödeme oranlarının %50 oranında artırılması ve yılda 4 kez brüt asgari ücret seviyesinde ikramiye verilmesi.

- Birinci dereceye gelen tüm personelin 3600 ek göstergeden faydalandırılması.

- Hukuk birimlerinde görev yapan idari personele vekalet ücreti ödenmesi.

- Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması ve bu durumdaki personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi.

- Sosyal güvenlik denetmenlerinin grup başkanlığı şeklinde yapılandırılması ve denetim tazminatlarının artırılması.

- 5510 sayılı kanun sonrası ilk defa devlet memurluğuna atananların emeklilik haklarının düzeltilmesi.

- Merkez teşkilatında görev yapan şube müdürlerinin sosyal güvenlik uzman kadrolarına geçişlerinin sağlanması ve makam/görev tazminatı tahsis edilmesi.

- Kurum alacağının tahsili ile görevli icra memurları başta olmak üzere 5. derece kadroların tenkis edilerek 3. derece kadroların ihdas edilmesi.

- Kurumun orta kademe yönetiminde bulunan şeflerin özel hizmet tazminat oranlarının artırılması.

- Sözleşmeli personelin tahsil durumlarına göre uygun kadrolara geçirilmesi.

Türk Büro-Sen, Sosyal Güvenlik Haftası’nı kutlarken, SGK çalışanlarının haklarının korunup geliştirilmesi için mücadeleye devam edeceklerini kamuoyuna duyurdu.

Turk Buro Sen Sgk Calisanlari Mutsuz1

Kaynak: R. Rüzgar Yel