Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Öğrencinin satışına ve tüketimine sunulacak hazır ambalajlı gıdaların "Okul Gıdası" onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak "Okul Gıdası" logosunun kullanımına ilişkin hususları düzenlen tebliğ çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığından "Okul Gıdası" onayı alınmasına, satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda "Okul Gıdası" logosunun kullanımına ilişkin süre 14 Eylül 2026'ya uzatıldı.
11 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren tebliğ hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı müştereken yürütüyor.

Editör: Nejla KOÇ