“Mısır hasadının önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak olmasına rağmen, fiyatlar bugünlerde geçen yılın fiyatlarının da gerisinde seyrediyor” diyen TZOB Genel Başkanı Bayraktar, basın açıklamasını şöyle sürdürdü: “Mısır fiyatı geçtiğimiz yıl Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 23 Ağustos 2022 tarihinde ton başına 5 bin 700 lira olarak açıklanmıştı. Bugünlerde ise mısır fiyatları ton başına 5 bin lira ile 5 bin 500 lira arasında seyrediyor. Bu yıl ki üretim maliyetlerinin ve geçen yıl alım fiyatlarının gerisinde olan mısır fiyatları üreticilerimizi endişelendiriyor. Üreticilerimiz önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak hasatla birlikte fiyatların daha da gerilemesinden korkuyor.

Bir 1 kişi ve yazı görseli olabilir

Mısır üretimiyle ilgili bir diğer konu ise ürünün satılmasında sorun yaşanmasıdır. Bu yıl buğdayda yaşanan sorunların benzer şekilde mısırda da yaşanılacağı düşünülüyor. Özellikle küçük çiftçilerin ürününü bekletme imkânı yoktur. Borçla girdisini alan, borçla üretim yapan çiftçilerimiz hasatla birlikte ürününü satmak zorunda. Üretimin her geçen gün zorlaştığı bu dönemde çiftçilerimiz mısır üretimini rekor seviyeye çıkardı. Üretimin artması sevindirici olmakla birlikte, artan üretimin bin bir emekle üretim yapan çiftçilerimizin refahına da yansıması önemlidir. Bu anlamda yıl içerisinde ihtiyaç duyulan mısırın ithalatla tamamlanırken, yeni sezonda üreticinin de gelirinin korunması en başta planlanmalıdır.

Artan girdi fiyatları ile sıkıntılı bir sezon geçiren üreticilerimizin zarar etmemesi için; Toprak Mahsulleri Ofisi piyasada gerileyen fiyatları dikkate almalı, mısır üretim maliyetlerini ve üreticilerimizin geçimini dikkate alan fiyatını açıklamalıdır. Üreticilerimize ürününü pazarlamada sorun yaşamayacağına yönelik açıklamalar yapmalı ve endişeleri giderilmelidir.”

“Dünyada ve Türkiye’de mısır üretimi artıyor”

“Dünya toplam mısır üretiminin 2023/2024 sezonunda yüzde 6,4 oranında artması bekleniyor. Dünyada mısır fiyatları son bir yılda yüzde 30 oranında geriledi. Nisan ayı sonuna kadar mısır ithalatında gümrük vergisinin sıfır olarak uygulanmasıyla 4 ayda fazlaca ithalat yapıldı.

Bu yıl bahar yağışları ülkemiz genelinde mısır üretimi için faydalı oldu. Ancak ilerleyen yaz aylarında normallerin üzerinde artan hava sıcaklıkları verimi olumsuz etkiledi. Türkiye İstatistik Kurumu 1. tahmin sonuçlarına göre mısırda bu yıl geçtiğimiz yıl gerçekleşen 8 milyon 500 bin ton üretim bekleniyor.

Son yıllarda ekim alanlarındaki artışın yanında verim miktarlarındaki artış mısır üretiminin önemli düzeyde artmasına neden oldu. Son 5 yılda mısır üretimi yüzde 49 oranında arttı.

Ülkemizde 75 ilimizde mısır üretimi yapılıyor. Üretimde önde gelen illerimiz sırasıyla Konya, Adana, Şanlıurfa, Mardin, Karaman’dır. Ülkemiz mısır üretiminin yüzde 56,7’si bu illerimiz tarafından gerçekleşiyor. Ülkemizde mısırın kullanım alanı da oldukça geniştir. Buna rağmen mısır en fazla hayvan yemi olarak kullanılıyor. 2021/2022 sezonunda mısır üretiminin yüzde 83’ü yem sanayiinde kullanıldı. Hayvancılıkta en temel girdilerden olan mısırda üretimin daha da artırılması önemlidir.”

“Artan tüketim ithalatla karşılanıyor”

“Artan üretim rakamlarına karşın tüketim rakamlarının da artmasıyla mısırda ithalat halen devam ediyor. Ancak yapılan ithalatın ihtiyaç kadar yapılması önemlidir.

İthalat 2022 yılında 2 milyon 983 bin ton olarak gerçekleşti ve mısır ithalatına ödenen döviz ilk kez 1 milyar doları aştı.

2023 yılının ilk 6 ayında ise 1 milyon 505 bin ton ithalat yapıldı. 2023 yılı 6 aylık dönemde toplam ithal edilen mısırın yüzde 85’i Rusya Federasyonundan, yüzde 11’i ise Ukrayna’dan gerçekleşti.”

Yapılması gerekenler

“Mısır üretiminin artması üreticinin elde ettiği gelire bağlıdır. Bilindiği üzere bu üretim sezonunda girdi fiyatlarının artmasıyla üretim maliyetleri de oldukça arttı.

Girdi fiyatlarındaki artışlarla mısır maliyeti son bir yılda yüzde 43 oranında artarak ton başına 6 bin 140 lira olarak gerçekleşti. Bu maliyetlerde dikkate alınarak Toprak Mahsulleri Ofisi üreticinin gelirini koruyacak şekilde mısır fiyatını bir an önce açıklamalıdır.

Üreticinin mısır üretiminden elde ettiği gelirle geçimini sağlaması mısır üretiminde sürdürülebilirliği sağlayacaktır. Mısır destekleme priminin artırılması ise üretim artışını getirecektir.”

Editör: Mehmet Akif Orhan