BDDK’nın yaptığı açıklamaya göre ;belgelerini süresi içerisinde veya usulüne uygun olarak tevdi edilmemesi nedeniyle kredi kullanımları kısıtlanan bazı şirketler, yapılan değerlendirmeler sonucunda, bahse konu kurul kararları çerçevesindeki sınırlamalara aykırı olmadıklarını veya bağımsız denetime tabi olmadıklarını belgeleyerek, kredi kullanım sınırlamalarının kaldırılmasına hak kazandılar.

BDDK konuya yönelik yaptığı açıklamada: ”Yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu kararlar uyarınca; belgelerin süresi içerisinde veya usulüne uygun olarak tevdi edilmemesi sebebiyle kredi kullanımları kısıtlanan şirketlerin, kredi kullandırılan tarihler itibarıyla durumlarının bahse konu Kurul kararları kapsamında belirlenmiş olan sınırlamalara aykırılık teşkil etmediğini veya bağımsız denetime tabi olmadığını belgelendirmeleri; belirlenen sınırlamalara uymamaları veya bağımsız denetime tabi olmadıklarına ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları sebebiyle kredi kullanımları kısıtlanan şirketlerin, mevcut durumda bahse konu aykırılıkları gidermiş olmaları, belirlenmiş olan sınırlamaları sağlayacaklarını beyan ve taahhüt etmeleri ve bu durumları belgelendirmeleri kaydıyla Kurul kararları uyarınca belirlenmiş olan kredi kullanım sınırlandırmalarının söz konusu şirketler için kaldırılmasına karar verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Editör: Mehmet Akif Orhan