KMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Gıda Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (GIDAMER), Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri (HASTUYİT) ve Genç Ziraatçiler Öğrenci Topluluğu iş birliğinde gerçekleştirilen panele Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Sezer, davetliler, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Dünya Gıda Günü vesilesiyle düzenlenen panel Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı’nın açış konuşması ile başladı.

Resim önizlemesi

“Helal kavramı sadece gıda ürünleri ile sınırlı kalmamakta geniş bir sektörel yelpazeye hitap etmektedir”

Rektör Gavgalı, “Helal kavramı günümüzde sadece gıda ürünleri ile sınırlı kalmamakta; finans, tekstil, eczacılık ürünleri, kozmetik, lojistik ve turizm gibi oldukça geniş bir sektörel yelpazeye hitap etmektedir. Helal kavramının, ürünlerin üretiminden tüketiciye ulaşana kadar her aşamada ‘sağlıklı, hijyenik ve kaliteli’ olma özelliklerini de içermesi, bu alandaki farkındalığın artarak devam edeceğinin de bir göstergesidir. Yaklaşık iki milyar müslümanın yaşadığı ve bunların büyük bir kısmının da bilinçli olarak ne yiyip içtiğini bilmek istediği günümüzde helal gıda üretimi ile birlikte denetlenmesi ve pazarlanması büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde helal gıda çalışmaları tüketici bilincinin artmasıyla orantılı olarak artmaktadır. Bunun gibi paneller de bu konudaki farkındalığın ve hassasiyetin artmasına sebep olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Rektör Gavgalı’nın konuşmasının ardından İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Helal Gıda Ar-Ge Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yetim, KMÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Erdem Gezgin, Helal Akreditasyon Dairesi Başkanı Erdem Başdemirci, Yıldız Holding Direktörü Numan Akkuş’un konuşmacı olarak katıldığı panele geçildi.

Resim önizlemesi

“Bir gıda helal ise aynı zamanda temiz ve sağlıklıdır”

Panelde ilk olarak söz alan Prof. Dr. Hasan Yetim, helal gıdalar, helal olmayan gıdalar ve şüpheli gıdalardan örnekler vererek şunları söyledi: “Helal kelimesi izin verilen, İslam’a uygun anlamındadır. Helal gıda; gıda güvenliği çerçevesinde İslami usullere uygun olarak üretilmiş, işlenmiş ve sunulmuş gıdalardır. Gıda güvenliği bakımından ürünün helal gıda olması için sadece İslam’a uygun olması değil aynı zamanda hijyenik, sağlıklı, güvenli, kaliteli,

korumalı ve temiz olmalıdır. İslamiyet’te yiyecek ve içecekler konusundaki yasakların temel amacı hiç kuşkusuz insanların ruh ve beden sağlığının korunmasıdır. Bir gıda helal ise aynı zamanda temiz ve sağlıklıdır.”

Resim önizlemesi

“İnsanın yaratılış kodlarına uygun olarak devam etmesi gerekiyor”

Helal gıda konusunu fıkhi boyutta ele alan Doç. Dr. Yusuf Erdem Gezgin ise “İnsan bir kod üzerine yaratılmıştır. İnsanın bedensel ve ruhsal ihtiyaçlarının karşılanması bağlamında bazı ihtiyaçları vardır. İnsanın yaratılış kodlarına uygun olarak devam etmesi gerekiyor. Fıtrata uygun olan helaldir, uygun olmayan helal değildir. Gıdaların insanlar üzerinde bir psikolojik bir de biyolojik boyutu vardır. İnsanların ikrama hayır diyememesi ile de birlikte helallikten ziyade israf olup olmaması devreye giriyor. Çok tüketimle birlikte israf yönüyle de harama girmiş oluyoruz. Çok tüketim çok üretimi, çok üretim çok hammaddeyi, çok hammadde ise çevre kirliliğini ortaya çıkarıyor. Arz talep dengesinde bizlerin seçici olması üreticiler açısından farkındalığa neden oluyor. Her helal sağlıklıdır ya da her sağlıklı helaldir diyemeyiz. O yüzden gıdaların her anlamda helal olmasına dikkat ederken bunun vesvese boyutuna geçmesine de izin vermemeliyiz. ” dedi.

Resim önizlemesi

Erdem Başdemirci de kamu hizmeti sunan Helal Akreditasyon Kurumu’nun çalışma prensibi ve kurumların belgelendirme süreci hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktardı.

Resim önizlemesi

Panelde son olarak söz alan Yıldız Holding Direktörü Numan Akkuş, Yıldız Holding ve Gıda Güvenliği Kurulu, Hammadde Riskleri ve Helal Gıda Yönetim Sistemleri ile Helal Sertifikası Alım Süreçlerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Program, katılımcıların panelistlere sorularını yöneltmeleri ve teşekkür belgelerini takdim edilmesiyle sona erdi.

Editör: Mehmet Akif Orhan