KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, canlı yayınlarda üniversitemiz ve bilimsel çalışmalarla ilgili bilgiler verdi

Türkiye’nin biyoçeşitliliği sebebiyle her platformda adı geçen çok önemli bir ülke olduğunu ifade eden Aydın şunları söyledi: “Gen kaynaklarını muhafaza etmek kadar ilgili genlerle araştırmalar yapıp o genlerin hangi özelliklere etkisinin olduğunu tespit etmek gerekir. Genetik zenginliğimiz var ve bunları koruyoruz. Atalık buğdaylarımızı önemli aşamalardan geçirip bu genlerin hangi özelliklere etki ettiğinin tespitine yönelik çalışmalar yaparak tohumculuk sektörümüze ciddi aşamalar kat ettirmemiz gerekiyor. Kaliteyi destekleyen genlerin araştırılması lazım. Lezzeti yakalayıp katma değeri yüksek ürünler geliştirdiğimizde ihracat şansımız doğuyor. Türkiye’nin gen ihraç edememesinin nedeni disiplinler arası çalışamıyor olmamızdır. Biz üniversite olarak bölgemize hem nitelikli bilimsel çalışmalar yapmak hem de bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. YÖK tarafından Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri (HASTUYİT) alanında bölgesel kalkınma üniversitesi olarak kabul edildik ve bu alanda üniversitemizin ihtisaslaşması uygun görüldü. Bizden önce bu görevi alan üniversiteler var. Biz bu görevi yeni alan bir üniversite olarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi. 

thumbnail_876987

Rektör Yardımcısı Aydın, üniversitede yürütülen hızlı ıslah çalışmaları hakkında da açıklamalarda da bulunarak “Hızlı ıslah sayesinde dünyada en hızlı geliştirilen tohumlara üretim izni aldık. Avustralya ve Çin ile eş zamanlı olarak Türkiye’de bunu başardık. Hızlı ıslah teknolojisi bu genlerin tespit edilmesi çalışmaları açısından bitki materyali geliştirmemiz için çok büyük kolaylıklar sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

TRT Çukurova Radyosuna da canlı yayın konuğu olan Prof. Dr. Nevzat Aydın, Ahmet buğdayları hakkında önemli bilgiler aktardı.

Aydın, “KMÜ 16 yaşında genç bir üniversite. Karaman ili tahıla dayalı gıda sanayisinde önemli bir il. Üniversite olarak tahıla dayalı gıda sanayine nasıl katkıda bulunabiliriz diye düşündük ve sanayicilerimizle görüşerek Ahmet buğdayı ile ilgili çalışmalar başlattık. Sanayicilerimiz de en iyi bulgur yaptıkları ve en güzel bulgur işlenen, pakette en iyi duran bulgurun Ahmet buğdayından üretildiğini ifade etti. Bizi en çok mutlu eden şey sanayi kuruluşunun bizimle iş birliği yaparak tecrübesini bilimsel ürüne aktarmamıza vesile olmasıdır. Ham madde kalitesini iyileştirdiğimiz zaman doğal olarak bulgurun kalitesi de iyi oluyor. Bunun sonucunu üniversite olarak yaptığımız çalışmalarla aldık. Dolayısıyla çok mutluyuz. Birkaç yıl içerisinde ciddi miktarlarda tohum üretmeyi 

hedefliyoruz. Üniversitemiz, HASTUYİT ile alanını daha da genişletip önce bölgesel daha sonra ülkesel olmak üzere nihayetinde sahip olduğu zenginlikleri diğer ülkelerle paylaşmak için çalışmalar yürütmeye devam edecek.” dedi.

Programda son olarak gençlere seslenen Rektör Yardımcısı Aydın “KMÜ, gerek akademik gerekse fiziki alt yapısıyla güçlü bir üniversitedir. Dünyadaki bazı sıralamalarda, bazı alanlarda, TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirmelerde ön plana çıkıyor. Genç ve dinamik akademik kadrosu bulunan üniversitemizin güçlü laboratuarları da mevcuttur. Karaman Organize Sanayisi de tahıl, gıda ve onun etrafında şekillenmiş makine sanayisi ile çok güçlüdür. Gençlerimiz ilgi duydukları bölümleri tercih ettikleri zaman aynı zamanda sanayide staj yapabilecek, hatta iş imkanı bile bulabilecekler. Üniversite olarak sanayi ile iş birliğimizi canlı tutmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz buradaki alt yapı ve iklimden mutlu olacaklar.” diye konuştu.

Editör: Nejla KOÇ