T.C.
KARAMAN BELEDİYESİ
Meclis Başkanlığı
Sayı    :Meclis/8                                                                                                                                                                                                                                                                                   27/06/2024
Konu  :Gündem
 
KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
            Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi yapıp karar almak üzere, 5393 sayılı yasanın 20 - 21. Maddeleri gereğince 05.07.2024 Cuma günü saat: 16.00` da Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.
          Sayın halkımıza duyurulur.                                                     
                                
GÜNDEM :
1-   Müdürlük atamalarının meclisin bilgisine sunulması konusu.
2-   Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Murakabe Heyeti Üye Seçimi konusu.
3-   Buğday Pazarında Belediye ile müşterek hisse olan 4217 parselde 2.484 m2 alanın satın alınması ile ilgili belediye encümenine yetki verilmesi konusu.
#ilangovtr Basın No ILN02053230