KMÜ resmi sitesinde yapmış olduğu duyuru:

"2023-DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) 1. Dönem sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşen adayların, aşağıda gösterilen belgeleri 29 Ağustos 2023 Salı 17.00’a kadar şahsen Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İlgililere önemle duyurulur.

Personel Daire Başkanlığı

Adaylardan İstenilen Belgeler

DUS Sonuç ve Yerleştirme Belgesi

Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuzca da tasdik edilecek sureti kabul edilecektir.)

Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet sisteminden alınabilir.)

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi, e-Devlet sisteminden alınabilir.)

Fotoğraf (2 Adet)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

E-devlet'ten indirilecek sağlık beyanı formu 

Hizmet Belgesi (Zorunlu değildir. Daha önce bir kamu kurumunda çalışıp istifa eden/ayrılanlar içindir.) " şeklindedir. 

Editör: Nejla KOÇ