Alevilik ve Bektaşilik kullanıcılar tarafından en çok merak edilen inanç sistemleri arasında yer aldı. Kullanıcılar Alevilik Nedir? Bektaşilik Nedir? ve Alevilik ile Bektaşilik arasında ne fark sorularını arama motorlarında sıklıkla aratmaya başladı. Detaylar haberimizde…

Alevilik Nedir?

Sahipli Hayvanını Terk Edene 60 Bin Lira Para Cezası Sahipli Hayvanını Terk Edene 60 Bin Lira Para Cezası

Alevîlik, Ali sevgisi ve Ehlibeyt bağlılığı üzerine kurulu bir inanç sistemidir. Hz. Ali'ye olan bağlılık ve Oniki İmam'a dayanan bir yapıya sahiptir. Anadolu'da yaklaşık bin yıldır var olan Alevîlik, dede ocakları etrafında örgütlenmiş ve toplumsal bir yapıya dönüşmüştür. Alevîlikte dedelik kurumu önemlidir ve inançsal öğretinin temel taşıdır. Türkiye'de Alevîlik algısı genellikle eksik ve yanlış bilgilere dayanmaktadır. Son zamanlarda modernleşme ve uluslaşma süreçleriyle birlikte bazı önyargılar kırılmış olsa da sağlıklı bir algı oluşturulamamıştır. Alevîlik, dini bir inançtan ziyade kültürel ve toplumsal bir yapı olarak da ele alınabilir.

Alevilik Ile Bektasilik Arasinda Ne Fark Var1

Bektaşilik Nedir?

Bektâşîlik, İslam'ın Anadolu'da yayılmasında önemli bir rol oynayan Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretilerini temel alan bir tarikattır. Başlangıçta Hoca Ahmed Yesevî'nin öğretileriyle şekillenen bu tarikat, zamanla Azerbaycan ve Anadolu'da Hurûfilik etkisiyle gelişmiş ve 16. yüzyılda Balım Sultan tarafından kurumsallaştırılmıştır. Tarikat, On İki İmam inancına dayanır ve Alevilikle sıkça ilişkilendirilir. Atatürk döneminde tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla Türkiye'deki merkezi Tirana'ya taşınmıştır. Bektâşîlik, Hacı Bektaş-ı Veli'yi ve Ehl-i Beyt sevgisini temel alır ve geniş bir coğrafyada mensupları bulunur.

Alevilik Ile Bektasilik Arasinda Ne Fark Var2

Alevilik İle Bektaşilik Arasında Ne Fark Var?

Bektaşîlik, temel prensipleri ve âyinleri olan bir sufî tarikattır, Alevîlik ise Hz. Ali'nin soyundan olmaya önem veren bir kimliğe sahiptir. Bektaşîlik başlangıçta geniş çevrelere açıkken, Alevîlik gizlilik ve içsel derinlik üzerine odaklanmıştır. Alevîlik inancında, Hz. Ali'nin soyu büyük önem taşır.

Kaynak: RÜZGAR RAMAZAN YEL