KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
 Mülkiyeti Belediyemize ait; Yenimahalle Mah. Zeytin Dalı Bulvarı No: 107/F – 107/G – 109/A – 109/B adresinde bulunan 136 m2 ‘lik Dört adet dükkânın bir aylık muhammen bedeli 3.515,00 TL., geçici teminatı 1266,00 TL.; Fenari  Mah. Yunus Emre Cad. No: 1/222 adresinde bulunan 23 m2 ‘lik dükkânın bir aylık muhammen bedeli 760,00 TL., geçici teminatı 274,00 TL.; Fenari  Mah. Yunus Emre Cad. No: 1/223  adresinde bulunan 23 m2 ‘lik Büronun bir aylık muhammen bedeli 760,00 TL., geçici teminatı 274,00 TL.; Fenari  Mah. Yunus Emre Cad. No: 1/213  adresinde bulunan 23 m2 ‘lik Büronun bir  aylık muhammen bedeli 910,00 TL., geçici teminatı 328,00 TL.; Fenari  Mah. Yunus Emre Cad. No: 1/214  adresinde bulunan 23 m2 ‘lik Büronun bir aylık muhammen bedeli 910,00 TL., geçici teminatı 328,00 TL.; Fenari  Mah. Yunus Emre Cad. No: 1/217  adresinde bulunan 64 m2 ‘lik Büronun bir aylık muhammen bedeli 1565,00 TL., geçici teminatı 564,00 TL.; Fenari  Mah. Yunus Emre Cad. No: 1/220  adresinde bulunan 23 m2 ‘lik Büronun bir aylık muhammen bedeli 910,00 TL., geçici teminatı 328,00 TL.; Fenari Mah. 41. Sokak No: 2/201-202-203 adresinde bulunan 48 m2 ‘lik Üç adet büronun bir aylık muhammen bedeli 1140,00 TL., geçici teminatı 411,00 TL.; Fenari Mah. Yunus Emre Cad. No: 1/208 adresinde bulunan 37 m2 ‘lik büronun bir aylık muhammen bedeli 910,00 TL., geçici teminatı 328,00 TL.; Fenari Mah. Yunus Emre Cad. No: 1/209 adresinde bulunan 23 m2 ‘lik büronun bir aylık muhammen bedeli 910,00 TL., geçici teminatı 328,00 TL.; Fenari Mah. Yunus Emre Cad. No: 1/230 adresinde bulunan 13 m2 ‘lik büronun bir aylık muhammen bedeli 690,00 TL., geçici teminatı 249,00 TL.; Yenişehir Mah. Abdullah Sabri Ülgen Cad. No:2/DL (43) adresinde bulunan 150 m2 ‘lik dükkânın bir aylık muhammen bedeli 1385,00 TL., geçici teminatı 499,00 TL. olarak Belediyemiz Encümeninin 05.10.2023 tarihli ve 2023/396 sayılı kararı doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Artırma Usulü ile 26 Ekim 2023 Perşembe günü saat 10.00 ’da Belediye Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
1- İhaleye katılacakların 26.10.2023 günü saat 09.00 ’a kadar teminatlarını yatırmış olmaları gerekmektedir. Teminat makbuzunu ibraz etmeyen ihaleye katılamaz.
2- İhaleye katılacak şahısların kimlik fotokopisi ve ikametgâh belgesi, şirketlerin imza sirküsü beyan etmesi zorunludur.
3- Kira ihalesine ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinde görülebilir veya ücretsiz olarak temin edilebilir.
4- Kiraya verilecek olan taşınmazlar (14 Aylık süre ile)  31.12.2024 tarihine kadar kiraya verilecektir.  İhalede belirlenen fiyat 31.12.2024 tarihine kadar geçerlidir.
5- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.
6- İhale 15 gün içerisinde Belediye Başkanı tarafından onaylanır veya iptal edilir.
7- Tahliye işleminde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümleri uygulanır.
8- Daha önce aynı yer için ihaleye katılıp ihale şartlarını yerine getirmeyenler ihaleye katılamaz.
9- 2886 sayılı Yasaya engel hali ve Belediyemize borcu olmayan herkes ihaleye katılabilir.
İLAN OLUNUR.