KAZIMKARABEKİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi Oba Mahallesi; 800 ada 8-9-10-11-12-13-16-17-18 nolu parselleri kapsayan alanın bulunduğu bölgede Uygulama İmar Planının N29-C-05-A-4-A / N29-C-05-A-4-B / N29-C-05-A-4-C nolu Uygulama İmar Paftalarına isabet eden 78 nolu düzenleme sahasına ait 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 12/05/2023 tarih ve 23 karar nolu belediye encümen kararı ile onanmıştır.

78 nolu düzenleme sahasının parselasyon planları, kadastro ayırma çapları, özet, dağıtım cetvelleri ile diğer belgeler belediyemiz ilan panosunda 26/05/2023 tarihinden itibaren 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyetle ilan olunur.

#ilangovtr Basın No:ILN01834388