İHALE İPTAL İLANI
MAKİNELİ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MAKİNELİ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
İhale Kayıt Numarası
:
2024/473090
1- İdarenin
a) Adresi
:
Pirebi mah. Gazhane Sokak 31 42200 MERAM/KONYA
b) Telefon ve faks numarası
:
3323536902 - 3323523284
c) Elektronik posta adresi
:
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
:
08.04.2024 - 5093
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
:
www.ilan.gov.tr - 08.04.2024
3- İhale İptal Tarihi
:
17.04.2024
4- İptal nedeni veya nedenleri
Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemlerinde sehven hata yapılmıştır.
#ilangovtr Basın No ILN02019518