Tarihte yaşanılan ilk köle isyanı M.Ö. 71 yılında Romalı gladyatör olan Spartaküs tarafından yapılmıştır. Spartaküs, kölelerden oluşan ordusuyla Roma ordularını iki kez yenmiş ise de General Marcus Crassus tarafından yapılan uzun bir kuşatma sonrasında, yenilgiye uğratılmıştır.

Crassus’un yenilen kölelerden “Spartaküs’ün içinizden hangisi olduğunu söyleyin, çarmıha gerilmekten kurtulun,” demesi karşısında. Bütün köleler: “Spartaküs benim” yaklaşımında bulundular.

Spartaküs’ün ordusunun sadakati, kişi olarak Spartaküs’e yönelik değildi. Bu sadakat, Spartaküs’ün esinlediği bir ortak (paylaşılan) bir vizyona –özgür insan olma idealine- yönelikti.

Spartaküs’ün bu isyanı, özgürlüklere ulaşılması için hanedanlıklara karşı mücadelelerin bir öncüsü oldu.

Mekke’de, Ebu Lehep, Ebu Cehil ve Ebu Süfyan’nın başını çektiği tefeci bezirgânların oluşturduğu oligarşi düzen, 630 yılında Hz. Muhammed tarafından yok edildi. Ebu Süfyan, Mekke önlerinde Hz. Muhammed’den aman diledi ve bağışlandı. Ne var ki, Ebu Süfyan’nın oğlu Muaviye bir hileyle devlet yönetimini ele geçirdi, Emevi hanedanlığını kurdu ve kendisine Ak Saray adını alan bir saray yaptırdı.

Emevi hanedanlığı, 750 yılında Abbasiler tarafından alaşağı edildi ve yerine Abbasi hanedanlığı kuruldu.

1642 yılında İngiltere’de Sutuard hanedanlığı iktidarda iken, Kral I. Charles ile parlamento taraftarları arasında bir savaş oluştu. Parlamento taraftarlarının başında Cromwell vardı. 1646 yılında savaşı Cromwell kazandı. 1649 yılında da Sutuard hanedanlığına son verildi ve İngiltere’de cumhuriyet ilen edildi ve parlamenter demokrasiye geçildi.

1789 yılında Fransa’da oluşan burjuva devrimi sonunda, Bourbon hanedanlığı kralı XVI. Lüi tahtan indirilerek, Bourbon hanedanlığına son verildi.

1917 yılında Rusya’da Lenin tarafından gerçekleştirilen proletarya devrimi sonucu Romanov hanedanlığı çarı II. Nikola öldürüldü ve Romanov hanedanlığına böylece son verildi.

1914-1918 yılları arasında oluşan I.Dünya Savaşı’ndan sonra; Avusturya-Macaristan (Habsburg) ve Almanya (Hohenzollern) hanedanlıkları ortadan kalktı.

1918 yılından sonra Anadolu topraklarının işgale uğraması karşısında, Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, bir taraftan işgalci kuvvetlerle savaşırken bir taraftan da işgalci kuvvetlerle savaşan güçleri boğmaya çalışan iç ayaklanmalarla da savaşıp bağımsızlığı elde etme sürecinde, 23 Nisan 1920’de fiilen ve 1 Kasım 1922 tarihinde de saltanat hukuken kaldırıldı. 3 Mart 1924 tarihinde halifeliğin kaldırılması ile de Osmanlı hanedanlığına son verilerek Cumhuriyet yönetimine ve parlamenter demokrasi rejimine geçildi.