İletkenler rüzgâr kuvveti, buz yükü vb. nedenlerle birbirine temas etmekte ve arızalara neden olabilmektedir. Havai hattın sehiminin bozulmasından kaynaklı oluşan arızalar uzun süreli kesintilere sebep olmaktadır. EPDK destekli “Fazlar Arası Aralayıcı” Ar-Ge projesinde MEDAŞ, açık iletkenlerin hareketleri sırasında birbirlerinden ayrı kalmasını sağlayarak, rüzgâr kuvveti kaynaklı iletkenlerin sallanmasına ve birbirine temas etmesi olasılığını en aza indirmek için geliştirmiştir.

Bu sayede çevresel kaynaklı ve iletken teması nedeniyle oluşan arızaların ve bu arızalar sonucunda ortaya çıkabilecek can ve mal kaybının önüne geçilecektir. Ayrıca kesinti sıklığının azaltılması ile beraber müşteri memnuniyeti artacak ve operasyonel giderler azaltılacaktır. Fazlar arası aralayıcının faydaları gözlemlenmek üzere belirlenen pilot bölgelerde saha uygulaması gerçekleştirilmiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.