Balıkesir Üniversitesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrası uyarınca Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli, Mühendis, Tekniker, Teknisyen ve Destek Personeli kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Balıkesir Üniversitesi personel alımı başvuruları 20 Kasım 2023 tarihinde başlayıp 4 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine gerekli belgeler ile birlikte şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor. Eksik belge ile yapılan başvurular ile posta, faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacak.

Resim


BAVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

1- Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Diploma fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4- 2022 yılı KPSS sonuç belgesi.

5- Varsa SGK prim günlerini gösterir belge.

6- Başvurulan unvanda isteniyor ise Yabancı Dil Belgesi (son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış.)

7- Başvurulan unvanda isteniyorsa iş tecrübesini gösterir onaylı belge/katılım belgesi/sertifika.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

2- 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu bulunmamak.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

7- Adaylar Üniversitemizin Balıkesir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde (Merkez Çağış Yerleşkesi, Merkez Necatibey, Bigadiç, Sındırgı, Savaştepe, Dursunbey, Kepsut, İvrindi, Edremit, Altınoluk, Burhaniye, Ayvalık Yerleşkelerinde bulunan birimlerde) çalışma şartlarını kabul etmek.

Kaynak: Haber Merkezi