Alevilerin inançlarını ve ibadetlerini farklı şekilde yaşaması sosyal medya kullanıcılarını merak ettirdi. Ahenkle dans etmeleri, kendilerine has şelpe yaparak zikir etmeleri arama motorlarında oldukça fazla aratılmaya başladı. Peki Aleviler Kelime İ Şehadet Getiriyor Mu? işte detaylar...

Alevilik Nedir? - Ekşi Şeyler

Alevilik Nedir?

Alevilik, Hacı Bektaş-ı Veli'nin mistik öğretilerini takip eden yerel bir İslami geleneğin bir parçasıdır. Alevi öğretileri, dede adı verilen din adamları tarafından aktarılır. İslam'ın altı iman esasını kabul eder, ancak diğer mezheplerden farklı yorumlar içerir. Alevilik, yerel Türk kültürü ile bütünleşmiş ve İslam'ın alternatif bir yorumunu benimsemiştir.

Alevilik Üzerinde Oynanan Oyunlar ve Anadolu Aleviliği Gerçeği - Bilim Ve  Sosyalizm

Cem Vakfı'nın liderliğinde ilerletilen bu görüşe göre Alevilik, İslam'ın içerisinde derinlemesine köklenmiş, Anadolu'nun gelenekleriyle bütünleşmiş, insanî değerlere odaklanan, özellikle son büyük halife Hz. Ali'ye verilen önemle diğer İslami mezheplerden ayrılan bir dini öğretidir. "Alevi" terimi, Ali'nin yolundan giden ve onun evine bağlı olanları ifade eder. Bu öğreti, Büyük İslam alimi Ahmed Yesevi'nin talebelerinden olan Hacı Bektaş-ı Veli tarafından Anadolu'da yayılmıştır. Alevilerin Hz. Muhammed'e, Kuran-ı Kerim'e ve diğer büyük halifelere duyduğu saygı ve sevgi, diğer tarikatlardan farklı değildir.

Aleviler Kelime İ Şehadet Getiriyor Mu?

Peygamber Efendimiz Mescid-i Aksa İçin Ne Dedi? Peygamber Efendimiz Mescid-i Aksa İçin Ne Dedi?

Kelime-i şehadetin İslam âleminde makbul görmüş şekli Alevîlikte “La İlâhe İllallah, Muhammeden Resulullah, Aliyyun Veliyullah” şeklinde ifade bulmuştur.

Kaynak: R. Rüzgar Yel