Akciğer dokusunu etkileyen ve daha çok bakteri, virüs ve daha nadiren mantarlara bağlı bir şekilde etkili olan bir enfeksiyon hastalığı olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Huri Özkan Yılmaz konuyla ilgili: “Özellikle 65 yaş üzeri ve bağışıklığı zayıf kişilerde pnömoni sıklığı artmakta, gençlere göre daha ağır hatta öldürücü tablolarda seyredebilmektedir” dedi.

Zatürrenin her yaştan bireyi etkileyebildiğini ifade eden Uzm. Dr. Yılmaz, sigara içmenin astım ve KOAH gibi kronik akciğer hastalıklarının riski artırdığını söyledi. Yılmaz, zayıflamış bağışıklık sistemi, yakın zamanda geçirilmiş hastalık ile ameliyat, belirli kimyasallara yüksek oranda maruz kalan ortamlarda bulunmanın da enfeksiyonun gelişme riskini artırdığını söyledi.

Artan yaşlı nüfus oranı ve yaşlılarda artan ek kronik hastalıkların kişilerin direncini azalttığını ve enfeksiyonlara yatkınlığa sebep olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Yılmaz: “Özellikle 65 yaş ve üzeri kişilerde pnömoni sıklığı artmakta, gençlere göre daha ağır hatta öldürücü tablolarda seyredebilmektedir. Zatürre teşhisi genellikle fizik muayene, tıbbi öykü değerlendirmesi ve röntgen veya BT taramaları gibi göğüs görüntüleme testlerini içerir. Bazı durumlarda enfeksiyonun spesifik nedenini belirlemek amacıyla laboratuvar testleri için solunum akıntısının bir örneği toplanabilir” şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Yılmaz Pnömoninin tedavi edilebilir ve önlenebilir bir enfeksiyon hastalığı olduğunu söyledi ve şu şekilde konuştu: “Pnomoni aşılama, yeterli ve dengeli beslenme, çevresel hijyen şartlarının iyileştirilmesi ile önlenebilmektedir. Hastalık geliştikten sonra da etkin ve yeterli sürede antibiyotik tedavisi kullanılması önem taşımaktadır”

Kaynak: Hatice Karaca