Resmi Gazetede yayımlanan karara göre yeni kurulacak Yükseköğretim Birimleri şu şekilde:
  1. Batman Üniversitesi’nde Spor Bilimleri Fakültesi kurulacak.
  2. Gebze Teknik Üniversitesi’nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulacak.
  3. Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi açılacak.
  4. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde Finansal Bilimler Fakültesi kurulacak.
  5. Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Spor Bilimleri Fakültesi ile Turizm Fakültesi kurulacak.
  6. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi ile Ziraat Fakültesi kurulacak.
  7. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi kurulacak.
  8. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi kurulacak.
  9. Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kurulacak.
  10. Çukurova Üniversitesi’nde Turizm Fakültesi kurulacak.
Ayrıca, bazı üniversitelerde de fakülteler kurulacak. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Spor Bilimleri Fakültesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi ile Turizm Fakültesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi, Sinop Üniversitesi’nde Turizm Fakültesi, Alanya Üniversitesi’nde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Atılım Üniversitesi’nde Diş Hekimliği Fakültesi, Biruni Üniversitesi’nde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Haliç Üniversitesi’nde Spor Bilimleri Fakültesi açılacak.
Fakültelerin İsimleri Değiştirilecek
Bunun yanı sıra, bazı üniversitelerde bulunan fakültelerin isimleri değiştirilecek. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi’ndeki İslami İlimler Fakültelerinin isimleri İlahiyat Fakültesi olarak değiştirilecek. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi bünyesindeki mühendislik fakülteleri ile Kırıkkale Üniversitesi’nin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin isimleri Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilecek.
Öte yandan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Filipinler Bangsamoro Sultan Kudarat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kapatılacak. Aynı rektörlük bünyesinde Filipinler Bangsamoro Sultan Kudarat Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Taşkent Hemşirelik Fakültesi kurulacak. Toplamda 38 enstitü, fakülte ve yüksekokulun kapatılmasına karar verildi.
Editör: Mehmet Akif Orhan