Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda, “İhaleye ait şartname Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde görülebilir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale dokümanını 500,00 TL (Vergiler Dahil) bedel mukabilinde almak zorundadır. İhale açık ihale kapalı teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihalede İhale kararı ve sözleşmeye ait Damga Vergisi, sözleşmeye ait giderler, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler, yükleniciye aittir.” denildi.

İlan için tıklayınız.

Editör: Haber Merkezi