Birçok kişi tarafından Yavuz Sultan Selim ile ilgili olarak Yavuz Sultan Selim Han'ın Babası Kimdir?  Yavuz Sultan Selim Kimdir? II. Bayezid kimdir?   aramaları yapılıyor.

Yavuz Sultan Selim Kimdir?

Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 tarihinde doğmuştur. Babası Sultan İkinci Bayezid, annesi Gülbahar Hatun'dur. Gülbahar Hatun, Dulkadiroğulları beyliğine mensuptur. Yavuz Sultan Selim, uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli, omuzları geniş, yuvarlak başlı, kırmızı yüzlü, uzun bıyıklı ve yiğit bir padişahtır. Doğası sert ve cesurdur. Ayrıca güçlü bir eğitim almıştır.

Hilafet Sistemi  Kısaca Nedir? Hilafet Sistemi Kısaca Nedir?

Yavuz Sultan Selim Hanin Babasi Kimdir Yavuz Sultan Selim Kimdir1

Yavuz Sultan Selim Han'ın Babası Kimdir?  

Yavuz Sultan Selim Han'ın Babası II. Bayezid, Osmanlı İmparatorluğu'nun sekizinci hükümdarı olarak bilinir. Adaletiyle tanınan bir padişah olarak öne çıkar. İstanbul'un fethinden sonraki dönem, Osmanlı Devleti'nin izni ve çeşitli zorluklarla mücadele ettiği bir döneme denk gelir. II. Bayezid'in doğum tarihi kesin değildir, ancak 1447 veya 1448 olarak tahmin edilir. İlk yıllarında Amasya ve Konya'da valilik yaparak devlet deneyimi kazanmıştır. 1481'de Fatih Sultan Mehmed'in ölümüyle tahta çıkmıştır. Ancak kardeşi Cem Sultan'la mücadele etmek zorunda kalmıştır. Cem Sultan'ın Mısır Memlük Sultanı'na sığınması ve ardından Rodos Şövalyeleri'ne esir düşmesiyle taht mücadelesi sona ermiştir. II. Bayezid'in saltanatı döneminde iç isyanlarla mücadele edilmiş ve Safevi tehlikesiyle uğraşılmıştır. Memlüklerle genellikle dostane ilişkiler sürdürülse de Safevilerle gerginlik yaşanmıştır. II. Bayezid, 1512'de Demotika'da ölmüştür. Oğlu I. Selim onun yerine tahta geçmiştir. II. Bayezid döneminde Osmanlı İmparatorluğu genişlemiştir, idari ve kültürel alanda ilerleme kaydetmiştir. Adaleti ve dini hoşgörüsüyle tanınan bu padişah, tarih boyunca önemli bir rol oynamıştır.

Kaynak: R. Rüzgar Yel