Karaman’ın coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından av turizmine elverişli bir konumda olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Mehmer Bayram son zamanlarda çiftçinin başına bela olan domuzdan kurtuluşun çaresinin “Av Turizmi” olduğunu söyledi. “Av Turizmi” sayesinde hem gelir elde edilebilir hem de istenmeyen yaban domuzlarından kurtulabiliriz” diyen Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman’da son yıllarda domuz istilası nedeni ile çiftçilerimizin ürün alamaz hale geldiğini ve tüm çaba ve gayretlere rağmen sürek avı düzenlenmesi konusunda sonuç alınamadığını ifade etti.

Bayram açıklamasında; “Köylerde yaşayan çiftçilerimiz gündüz arazide çalışıp gece sabaha kadar arazilerinde binbir güçlükle yetiştirdiği ürünlerini domuzdan korumak için nöbet tutmak zorunda kalıyorlar. Sabah da uykusuz ve yorgun bir şekilde araziye çalışmaya gidiyorlar.”

Av Turizmi Karaman'ı Bir Üst Katmana Geçirir

“Yaban domuzuyla daha etkili mücadele etmek için av turizmi kapsamında Yabancı avcılar davet edilirse hem köylerimize kaynak aktarılır hem de ürünlere önemli ölçüde zarar veren yaban domuzlarının sayısı kontrol altına alınabilir. Yabancı avcılar hem yivli silah ve daha geniş imkanları olan avcılar. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilip av turizmi faaliyetleri düzenlenmelidir.”

“Karaman genelinde avlak alanı belirlenerek av turizmi organizasyonu yapan şirketlerinin de ilgisini çekebilirsek, başta balkan ülkeleri olmak üzere domuz avı için Türkiye'yi tercih eden yabancı avcıları bölgemize çekebiliriz. "Bu sayede hem gelir elde edilebilir hem de istenmeyen yaban domuzlarından kurtulabiliriz. Av turizmi şehrimizi turizm açısından bir üst katmana geçirebilir." dedi.

“Av Turizmi Potansiyeli Var”

Türkiye'de ciddi bir av turizmi potansiyelinin olduğunu ifade eden Mehmet Bayram: “Türkiye'de yaklaşık 180 tane Avcılık ve Atıcılık Kulübü ile av turizmi mahiyetinde verilen ‘Av Turizmi İzin Belgesi’ sahibi seyahat acenteleri mevcut. Bu kapsamda Anadolu yaban koyunu, çakal, ceylan, Çengelboynuzlu dağ keçisi, karaca, kızıl geyik, tilki, yaban keçisi ve yaban domuzu avları yapılmaktadır. Türkiyede Köy Tüzel Kişiliklerine ortalama av dönemi geliri olarak 30 Milyar TL aktarılıyor. Karaman'ın arazileri bu işe çok elverişli olduğu için bu pastadan payımızı almalıyız.” dedi.

Şehrin Tanıtımına Katkı Sağlar

“Av turizminin; turizmin farklı bir uygulama şekli olduğunu söyleyen Bayram profesyonel avcılar değişik kültürleri tanımak ve değişik yerleri görme olanağı elde etmek istiyorlar. Av turizmi uygulamaları, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, turizm hareketlerinin kırsala yayılması ve tüm yıla yayılması açısından sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Bu uygulamalar yaban fotoğrafçılarının da ilgisini çekeceği için bir taraftan da şehrimizin tanıtımına olumlu etki vereceği kanaatindeyiz.”

“Bu derece zengin bir turizm potansiyeline sahip olan Karaman'da tanıtım, planlama, ulaşım, konaklama tesisleri gibi alt yapı hizmetleri ile eğitim ve organizasyon hizmetleri de zaman içerisinde gelişecektir. Ekonomik anlamda her yatırım, doğduğu yerden başlayıp çevresine kademeli olarak yayılan bir harcama ve gelir akımına yol açar. Tüketim harcamaları ile oluşan gelirin bir bölümü başka harcama kalemlerini oluşturmaktadır. Turizm harcamaları, çoğaltan etkisiyle, sektörün çeşitli dallarında ve turizmi besleyen yan sanayilerde (yiyecek-içecek, hatıra eşya endüstrisi vb.) yeni gelir halkaları oluşturabilir.” dedi.

Editör: Nejla KOÇ