Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi, Ar-Ge Birimi'nin koordinasyonunda Matematik Öğretmeni Dr. Sevinç Taş tarafından hazırlanan 'Yeni Nesil Matematik Öğrenme Yaklaşımları: Teknoloji Entegrasyonu' adlı proje, TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında Türkiye genelindeki 45 proje arasında seçilerek Karaman'a önemli bir başarı kazandırdı.

Proje Bilgilendirme Çalıştayları Verimli Sonuçlar Doğuruyor

Son dönemde, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şubesi, Ar-Ge Birimi düzenli olarak öğretmenlere yönelik proje hazırlama ve bilgilendirme çalıştayları düzenlemektedir. Bu çalışmalar, öğretmenlerin profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra, nitelikli projelerin ortaya çıkmasına olanak tanımaktadır. İlk defa bu çalıştaylara katılan Dr. Sevinç Taş, etkinliklerden ilham alarak proje oluşturma yoluna gitti. Süreci dikkatle takip ederek Ar-Ge Birimi ile sürekli iletişim halinde olan Sevinç Taş, ilimiz adına TÜBİTAK 4005 programında önemli bir başarıya ulaştı.

Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi, İlköğretim Matematik Öğretmenlerine Yönelik Yenilikçi Bir Proje

Karaman Eğitim Sen'den İsrail Saldırılarına Protesto Karaman Eğitim Sen'den İsrail Saldırılarına Protesto

Proje, matematik öğretmenlerinin teknolojik araçları etkili bir biçimde kullanarak öğrencilerin öğrenme deneyimlerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, yapay zekâ, web tabanlı uygulamalar, mobil uygulamalar, artırılmış gerçeklik teknolojisi ve dinamik matematik yazılımları gibi çeşitli teknolojik araçlar tanıtılacak ve öğretmenlere uygulamalı eğitimler sunulacaktır.

Proje özellikle uzaktan eğitim ortamlarında matematik öğretimine hazırlıklı olmayı vurgulamakta ve öğretmenlere bu alanda destek sağlamaktadır. Katılımcılar, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaokullarda görev yapan ilköğretim matematik öğretmenlerinden seçilecektir. Proje sürecinde katılımcıların kazandığı bilgi ve becerilerin değerlendirilmesi için çeşitli ölçme-değerlendirme yöntemleri kullanılacaktır.

Kaynak: R. Rüzgar Yel