Arama motorlarında birçok kişi tarafından Tanzimat Fermanı ile ilgili soruların cevabını araştırıyor.

Tanzimat Fermanı Nedir?

Karnelerini Karaman Valisinden Aldılar Karnelerini Karaman Valisinden Aldılar

Osmanlı İmparatorluğu zamanında  Sultan Abdülmecid döneminde, Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşid Paşa tarafınca 3 Kasım 1839 tarihinde Gülhane Parkı'nda ilan edilen bir ferman olarak bilinen Tanzimat Fermanı, anayasa olarak bilinse de anayasa değildir. Tanzimat Fermanı anayasal sürece geçişin sürecini başlatmıştır. Tanzimat fermanı ile birlikte padişahın yetkilerine ikinci kez kısıtlama getirilmiştir. Yönetim, hukuk, eğitim, mali ve askeri alanlarda yenilikler yapılmıştır. Padişah bu ferman ile birlikte kendi gücünün üzerinde bir gücün olduğunu kabullenmiştir bu da hukuk üstünlüğünü ortaya koyar. Askerlik yapmak ve vergi ödemesi yapmak vatandaşlık görevi olarak belirlenmiştir. Müslüman ve Müslüman olmayanlar arasında eşitlik sağlanmıştır ve herkes için askerlik zorunlu hale getirilmiştir. Cizye, haraç eşit vergilendirmeye aykırı olduğundan dolayı bu uygulamalara son verilmiştir.

Kaynak: RÜZGAR RAMAZAN YEL