23 Şubat 2024 Cuma günü başlayan başvurular 11 Mart 20214 Pazartesi günü sona erecek olup başvurular Selçuk Üniversitesi https://hastaneilan.selcuk.edu.tr  web sayfasından online olarak yapılacak olup şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İsmi Farklı Olsa da İçerik Aynı Dedirten Gelenek: Arafalık Nedir? İsmi Farklı Olsa da İçerik Aynı Dedirten Gelenek: Arafalık Nedir?

Adaylar sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapacak olup birden fazla unvan kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi http:// http://hastane.selcuk.edu.tr

web adresinde ilan edilecek ve ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

UNVAN KODU

UNVANI

ÖĞRENİM DURUMU

KPSS PUAN TÜRÜ

ADET

ARANAN NİTELİKLER

1
Hemşire
Yükseköğretim
Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim
Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak
2022
KPSS P3
40
2
Eczacı
Yükseköğretim
Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Eczacılık
Fakültesinden Mezun Olmak
2
3
Diğer Sağlık Personeli (Dil ve Konuşma Terapisti)
Yükseköğretim
Kurumlarının Lisans
Düzeyinde Eğitim
Veren İlgili bölümlerinden mezun olmak
2022
KPSS P3
1
4
Tekniker (Biyomedikal)
Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans Düzeyinde Eğitim Veren
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programından Mezun Olmak
2022
KPSS P93
1
5
Büro Personeli
Yükseköğretim Kurumlarının Büro
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
Ön lisans programından mezun olmak
2022
KPSS P93
1
6
Büro Personeli
Yükseköğretim
Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim veren Sağlık Yönetimi
Bölümünden Mezunu Olmak
2022
KPSS P3
1
7
Destek Personeli (Temizlik)
Ortaöğretim (lise ve dengi) Okul Mezunu Olmak
2022
KPSS P94
11
8
Destek Personeli (Hasta Bakıcı)
Ortaöğretim (lise ve dengi) Okul Mezunu Olmak
2022
KPSS P94
15
9
Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)
Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans Düzeyinde Eğitim Veren Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik Programından
mezun olmak
2022
KPSS P93
8
10
Büro Personeli
Yükseköğretim
Kurumlarının Sağlık Turizmi İşletmeciliği Ön lisans
Programından Mezun Olmak.
2022
KPSS P93
1
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS)
İngilizceden en az (E)
düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce sınavlarında YDS (E)
düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen
puanları almış olmak.
(Yabancı dil sınav sonuç
belgelerinin eşdeğerlikleri ile geçerlilik süreleri ile ilgili
ÖSYM’nin, bu ilandan son başvuru tarihi itibarıyla
geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas
alınacaktır.)
11
Büro Personeli
Yükseköğretim
Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İşletme veya İktisat
Bölümlerinden Mezunu Olmak
2022
KPSS P3
2
-En az 5 yıl 3. Basamak Kamu Hastanelerinde çalışmış olmak ve belgelendirmek
-Kalite Direktörlüğü
Birimlerinde görev yapmış olmak ve belgelendirmek.
12
Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme)
Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans Düzeyinde
Eğitim Veren Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programından Mezun Olmak
2022
KPSS P93
4
- Alanında en az 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek
13
Sağlık Teknikeri (Radyoterapi)
Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans Düzeyinde Eğitim Veren Radyoterapi Programından
mezun olmak
2022
KPSS P93
2
- Alanında en az 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek
14
Sağlık Teknikeri (Diyaliz)
Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans Düzeyinde
Eğitim Veren Diyaliz Programından mezun olmak
2022
KPSS P93
2
- Alanında en az 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek
15
Sağlık Teknikeri (Fizyoterapi)
Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fizyoterapi Programından
mezun olmak
2022
KPSS P93
2
- Alanında en az 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek
16
Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)
Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans Düzeyinde Eğitim Veren
Elektronörofizyoloji Programındanmezun olmak
2022
KPSS P93
2
- Alanında en az 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek
17
Sağlık Fizikçisi
Yükseköğretim
Kurumlarının Lisans
Düzeyinde Eğitim
Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak
2022
KPSS P3
1
-Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Enerji
Mühendisliği lisans mezunu olup, Radyoterapi Fiziği,
Diagnostik Radyoloji Fiziği veya Nükleer Tıp Fiziği
alanlarının birinden yüksek lisans mezunu olmak.
18
Destek Personeli (Aşçılık)
Ortaöğretim (lise ve dengi) Okul Mezunu Olmak
2022
KPSS P94
2
M.E.B. onaylı Aşçılık Belgesine sahip olmak ve belgelendirmek.
19
Destek Personeli (Şoför)
Yükseköğretim Kurumlarının Herhangi bir Ön lisans
Programından Mezun Olmak
2022
KPSS P93
2
- Eski tip ehliyetlerde E sınıf sürücü belgesine, yeni tip ehliyetlerde D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
-Psikoteknik belgesine sahip olmak.
20
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)
Yükseköğretim Kurumlarının Herhangi bir Ön lisans
Programından Mezun Olmak
2022
KPSS P93
7
Hastanemiz güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere;
-  Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile
tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla
geçerlilik süresi dolmamış
özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
-  Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık
sorunu bulunmamak,
-    Adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu
arasında farkın 15 den fazla 13 ten az olmamak.
-  Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
21
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)
Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans Düzeyinde Eğitim Veren Herhangi birprogramlarından Mezun Olmak
2022
KPSS P93
3
Hastanemiz güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere;
-  Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile
tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla
geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
-  Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık
sorunu bulunmamak,
-Adaylarda 165 cm’den kısa olmamak ve boy
uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla, 13 ten az olmamak.
-  Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Kaynak: R. Rüzgar Yel