Koca, sağlıkta şiddeti önlemek için çalışmaların devam ettiğini belirtirken, ağırlıklı olarak hastanelerde görevli emniyet mensuplarının sayılarının arttırılmasının hedeflendiğini açıkladı. Bakan Koca, sağlık çalışanlarına gönderdiği mektuba 45 bin mail dönüşü sağlandığını da vurgularken, sağlık çalışanlarının şiddet eylem planı başta olmak üzere çalışma şartları ile ilgili önerilerini dikkate aldıklarını da ifade etti.

Fahrettin Koca‘nın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle: ”Temelde şiddet eylem planımızın hayata geçeceği dönem başlıyor. Ağırlıklı olarak hastanelerimizde görevli emniyet personeli ve güvenlikçi sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu en temel işlerimizden birisi. Ancak bundan daha önemli gördüğümüz İçişleri Bakanlığımız ile birlikte bir hazırlığımız var.”

”Bu çalışma beyaz kod öncesi bir ara uyarı ve ön haber sistemi. Biliyorsunuz beyaz kod da adli ve kolluk süreci derhal başlıyor ama ondan önce bir şiddet eylemi riski olması durumunda ya da bir şekilde daha önce şiddete başvurmuş birisinin olma ihtimaline karşı bir öncül kod verilmesini hedefliyoruz. Orada hastane emniyetini, güvenliğini ve ilgili idarecileri devreye sokacak bir uyarı sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bir yazılım hazırlanıyor bunun için. Beyaz kodda hukuki süreç devreye giriyor.”

“Bildiğiniz gibi bütün sağlık çalışanlarımıza bir mektup gönderdim. Gönderdiğimiz mektuba toplam gelen mail sayısı 45 bine yaklaştı. Çalışanlarımızdan da şiddet eylem planı başta olmak üzere çalışma şartları ile ilgili önerilerini alıyoruz.”

”Beyaz Reform’un 2’inci Dönemini Başlattık”

“Çalışanlarımızla ilgili Beyaz Reform’un 2. dönemini başlattık. Sağlık çalışanlarımızla, hekimlerimizle ilgili birçok sorunumuz elbette var. Yapılması gereken birçok şeyi yaptık. Malpraktis Yasası gibi, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin katalog suçlara alınması gibi, mahsuplaşmanın artık olmaması gibi, herkesin sabit taban ücreti ve teşvikten alabilir hale gelmiş olması gibi, asistanların nöbet sayısı ve süresinin 24 saatten fazla olmaması dahil olmak üzere birçok düzeltmeleri yaptık biliyorsunuz.”

”Cumhurbaşkanımızın bu konuda Tıp Bayramı’nda bir müjdesi var biliyorsunuz. Emekliliğe sayılacaktı bu henüz yapılmadı. Yapılsın gayreti içindeyiz. Sağlık çalışanlarının taban ücreti katsayısı 0,32’ydi, uzmanlarda 4.5, pratisyenlerde 2.25 asistanlarda 3.40 gibiydi, sağlık çalışanlarının ise 0.32’ydi. Yani sağlık çalışanlarımızın taban ücreti, hekim arkadaşlarımızın taban ücretinin 10-15 te biriydi. Bu oranın makul bir düzeye çıkarılması gerektiği kanaatindeyim.”

“Hepsi için taban ücretin artırılması ama sabit ücretin emekliliğe sayılması, bunlara ilave olarak da nöbet ücretlerinin hekimler dahil olmak üzere herkesi gözeterek çalışan işçilerin nöbet ücretinin üstüne çıkarılması gerektiği de aşikar bir durum. Ayrıca tavan oranlarının da düzenlenmesi gerekiyor. Aile hekimliğiyle ilgili cari ödemeler sorun olmaya başladı.”

Editör: Mehmet Akif Orhan