KARAMAN TABİP ODASI
OLAĞAN (SEÇİMLİ) GENEL KURUL İLANI
Türk Tabipleri Birliği Karaman Tabip Odası 2024 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu 27 - 28 Nisan 2024 tarihlerinde Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda (Cumartesi Günü Genel Kurul, Pazar günü seçim) aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 04-05 Mayıs 2024 Cumartesi ve Pazar  günü aynı saat de Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
           Karaman Tabip Odası
      Yönetim Kurulu
1.GÜN
GENEL KURUL TOPLANTISI           
GÜNDEM
1.     Açılış ve Saygı Duruşu
2.     Divan Heyetinin Seçimi
3.     Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
4.     Yönetim Kurulu Mali Raporunun Okunması
5.     Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
6.     Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun İbrası
7.     Yönetim Kurulu Mali Raporunun İbrası
8.     Denetleme Kurulu Raporunun İbrası
9.     2024-2025 dönemi tahmini bütçenin okunması ve onaylanması
10.  Yönetim Kurulu , Denetim Kurulu, Onur Kurulu Ve Büyük Kongre Adaylarının Tespiti ve İlanı
11.  Dilek ve Temenniler
12.  Kapanış
2.GÜN
ORGANLARIN SEÇİMİ                     
  1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi                    
  2. Onur Kurulu Üyelerinin Seçimi                        
  3. Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi                
  4. Büyük Kongre Delegelerinin Seçimi                 
#ilangovtr Basın No ILN02014175