07 Eylül 2023 tarihinde saat 10’da Kazımkarabekir Kapalı Spor Salonunda yapılacak çekiliş sonrasında alımı yapılan 240 personel 11 Eylül 2023 – 10 Haziran 2024 tarihleri arasında çalıştırılacak.

Toplum Yararına Program kapsamında alımı yapılacak olan kadrolara başvurular 28 Ağustos 2023 – 01 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olup başvurular e-Devlet, ALO 170 veya https://esube.iskur.gov.tr/ üzerinden yapılabilecek.Karaman merkez ve köylere alınacak okullara isim belirleme kura çekimi ile yapılacak olup, ilçelere alımların liste yöntemiyle olacağı öğrenildi.

Karaman/Merkez: 173

Karaman Merkeze Bağlı Köyler: 19

Başyayla: 10

Kazımkarabekir: 5

Ayrancı: 8

Sarıveliler: 10

Ermenek 15

Toplum Yararına Program Katılım Şartları

a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak; Toplum Yararına Programına başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamalarını ifade eder. (5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde b fıkrasının 4. bendindeki tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanundaki EK-5 tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı kapsamında olan kişilerin, SGK girişi yapıldığında sigortaları SGK tarafından kesildiğinden Toplum Yararına Programına başvuru yapmalarında ve programa katılmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.) Kuruma kayıtlı olduğu hâlde Toplum Yararına Programı düzenlenen alanda ve konuda çalışma izni belgesi olmayan yabancılar ile iş akdi askıda olan mevsimlik işçiler Toplum Yararına Programına katılamazlar.

b)18 yaşını tamamlamış olmak; Toplum Yararına Programına başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.

c) Emekli ve malul aylığı almamak; Toplum Yararına Programına başvurduğu tarihte kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. İş göremezlik ödeneği alanlar Toplum Yararına Programına katılabilir.

d) Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç); Toplum Yararına Programından yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmamasını ifade eder. Uzaktan eğitim alanlar Toplum Yararına Programına katılamaz.

e) Başvuru başlangıç tarihi aynı olan Toplum Yararına Programına Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir. Adres kontrolü, başvuru başlangıç tarihi aynı olan programlarda kişinin programa başvuru yaptığı tarihte; başvuruların yetersiz olması durumunda Kuruma kayıtlı işsizlerden İl Müdürlüğünce uygun görülen kişilerin gönderilmesi halinde ise gönderim tarihinde Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)’den çekilen adres üzerinden yapılır.

f) Başvuru başlangıç tarihi aynı olan Toplum Yararına Programına; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu Toplum Yararına Programına katılır.

g) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin bekar ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler Toplum Yararına Programına katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.