Okul aile birlikleri kararıyla belirlenen okul kıyafetlerinde değişikliğe gidilmemesi uyarısında bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullardan zorunlu olmadıkça velileri maddi açıdan zorlayacak her türlü değişikliğe gidilmemesi hatırlatmasında bulundu. Velilerin okul ziyaretleri ve öğretmenlerle görüşmelerinin daha nitelikli, düzenli ve sağlıklı olması için okullar tarafından planlamalar yapılmasını isteyen Milli Eğitim Bakanı Tekin yapılacak ziyaretlerin eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde zaman çizelgesi dahilinde yapılması gerektiğini hatırlattı. “Görüşme ve toplantılar dışında velilerin okul içinde bulunmalarının pedagojik olarak doğru olmadığı göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacak.” denilen hatırlatmada şu ifadelere yer verildi;

“Öğrencilerin insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi kavrayarak kendi yaşadığı şehri yakından tanıması, imkân ve özelliklerini öğrenerek mekân ve zaman ilişkisi bağlamında keşfetmesi, şehrinin soyut ve somut kültürel mirasını, değerlerini bilmesi ve koruması için okul içi ve okul dışı etkinlikler planlanacak. Bu bağlamda, Türkiye Yüzyılı perspektifinden ülkenin gelecek vizyonu doğrultusunda yeni eserlerin, bilim, kültür, sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin tanıtımı yapılacak, müze ve ören yerleri, tarihi eserler ve camiler, kaleler, şehitlikler, kütüphaneler, bilim merkezleri, üniversiteler ve benzeri şehirlerin tarihi ve kültürel mekânlarının ziyaret edilmesi sağlanacak.”

“Temel eğitim kurumlarında öğrencilerin güne dinç, neşeli, zinde başlaması ve sağlıklı yaşam için alışkanlıklar edinmesi için imkan dâhilinde sınıflara geçmeden önce kısa bir süre de olsa kültürfizik hareketleri yaptırılacak. Sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesi ve fiziksel aktiviteleri teşvik etmek amacıyla "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" kapsamında çalışmalar yürütülecek.”

Editör: Nejla KOÇ