Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen, yerelde ise Mevlana Kalkına Ajansı tarafından değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık verilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarının sağlanması ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Konya-Karaman Bölgesi’nden 3 proje daha destek almaya hak kazandı.

Karaman Valiliği tarafından hazırlanan “Engelli Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Hayata Kazandırılması ve Engelli Dinlenme Evi”, Ahırlı Belediyesi tarafından hazırlanan “Ahırlı’da Tekstil Rüzgârı Esiyor” ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İşitme Engelliler İşgücüne Kazandırılıyor” projelerinin sözleşmelerinin imzalanmasının ardından Ajansın Konya-Karaman Bölgesi’nde Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında desteklediği proje sayısı 15’e yükseldi.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında verdikleri desteklerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı “Kalkınma Yerelden Başlar’ anlayışıyla sorumlu oldukları bölgelerin her açıdan gelişmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kalkınma Ajansları, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren, destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak bizler de, bir yandan uyguladığımız çeşitli destek mekanizmaları ile bölgemizin her açıdan gelişimini hedeflerken, diğer yandan da ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının bölgemize çekilerek bölge insanımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması için çalışmalarımızı paydaşlarımızla birlikte sürdürüyoruz. Bu bağlamda merkezde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’müz tarafından koordine edilen yerelde ise Kalkına Ajansları tarafından uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında bölgemizin sosyal sorunlarına yönelik paydaşlarımız ile projeler geliştiriyor, bu projelerin finansmanı için gayret gösteriyoruz.”

“Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık verilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarının sağlanması ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla tüm illerimizde yürütülen ve kısa adı SOGEP olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında bugüne kadar Karaman’da 5, Konya’da ise 7 proje olmak üzere farklı konularda toplamda 12 proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından uygun bulunmuştu. 2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde Karaman’dan 1 ve Konya’dan da 2 projenin daha destek kapsamına alınmasıyla birlikte bu program kapsamında bölgemizde destek almaya hak kazanan proje sayısı 15’e yükselmiş ve bu projelere 2023 fiyatlarıyla toplamda 49 Milyon TL kaynak tahsis edilmiş oldu.”

Editör: Nejla KOÇ