Mehmet Bayram e-devlet üzerinden mazot-gübre ve alan bazlı (ÇKS) destek ödemeleri için başvuru yapıldığını. Bu konuda Ziraat Odasına, muhtara ve azaya gitmeye gerek kalmadı gibi yanlış bilgilerin yayıldığını söyleyerek bir açıklama yaptı. Bayram bu konu hakkında “Ortalıkta dolaşan bu yanlış bilgiler dolayısıyla çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için aşağıdaki yapacağımız açıklamaları dikkatle okumalarını tavsiye ediyorum.

-Kiralık yeri olmayan çiftçilerimiz muhtar ve azaya gitmeyecekler, fakat kiralık yeri olan çiftçilerimiz ziraat odalarına gelip işlemlerini yaptırdıktan sonra belgelerini muhtar ve azalara imzalattıktan sonra Tarım İlçe Müdürlüklerine teslim edeceklerdir. e-devlet üzerinden başvuru yapan üreticilerimizin ziraat odalarındaki üyelikleri güncel ve aktif olacaktır. Ziraat odası üyelikleri güncel ve aktif olmayan üreticilerimizin yaşayacağı sıkıntılar, yeniden düzenlenen ve resmî gazetede de yayınlanan tebliğde belirtilmiştir.

Buna göre;

#ÇKS’ye girdiğim tüm bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu,

#Ziraat odasına kayıtlı, üyeliği güncel ve aktif olan bir çiftçi olduğumu,

#ÇKS’ye girdiğim bilgilerin gerçeğe uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, tarafıma haksız olarak yapılan destekleme ödemelerinin, ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri ödeyeceğimi,

#Tarımsal destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığımın tespit edilmesi halinde 5 yıl süre ile hiçbir destekleme ödemesinden yararlandırılmamayı,

kabul ve taahhüt ediyorum.” açıklamasında bulundu.

Editör: Nejla KOÇ