Kızıl Elma Ve Türk Cihan Hâkimiyeti Anlayışı kullanıcılar tarafından merak edilen konular arasında yer aldı ve arama motorlarında sıklıkla aratılan konular arasına girdi. Peki kızıl elma ve türk cihan hâkimiyeti anlayışı nedir? bu konuyla alakalı detaylar haberimizde…

Türk Cihan Hâkimiyeti, Güneş’in doğduğu yerden battığı yere kadar olan coğrafyanın Türk hükümdarı tarafından yönetilmesi ülküsüdür, Orhun Yazıtları’nda da ifade edildiği gibi. Türk Cihan Hâkimiyeti anlayışındaki Nizam-ı Âlem Ülküsü, Tanrı adına dünya düzenini sağlama ve Türk adaletini dünyanın her köşesine yayma anlayışıdır. Bilge Kağan'ın şu sözleri bu düşünceyi destekler: “İlliyi ilsizleştirdik, kağanlıyı kağansızlaştırdık. Dizliye diz çöktürdük, başlıya baş eğdirdik. Tanrı yardımıyla gözle görülmeyen, kulakla işitilmeyen yerleri milletime kazandırdım. Tanrı buyurduğu için dört taraftaki milleti düzene sokup tertipledim. Türk Milleti yerinde hiç durmasın… Gece uyuyacağım gelmedi, gündüz oturacağım gelmedi.”

Türklerin Kızıl Elma ülküsü, somut ve belirli bir kavram veya yer değil, soyut bir ülkü kavramıdır. Her dönemin kültürü, o dönemin Kızıl Elma ülküsünü belirler. Bu anlayışa göre, somut bir hedef belirlenir ve o hedefe ulaşılır, ancak Kızıl Elma daha ileride bir hedefi temsil eder ve asla ulaşılamaz. Kızıl Elma düşüncesi, uzun vadeli stratejilerin oluşturulmasında ve yeni hedeflerin belirlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türkler, bu ülkü sayesinde dinamik bir yapıya sahip olmuş ve yeni hedeflere odaklanmıştır.

Bakanlıktan 44 Belgesele Destek Bakanlıktan 44 Belgesele Destek

Kizil Elma Ve Turk Cihan Hakimiyeti Anlayisi Nedir11

Kızıl Elma Ve Türk Cihan Hâkimiyeti Anlayışı Nedir?

Türk tarihinde Hunlardan itibaren bir dünya imparatorluğu olma arzusu ve dünyaya düzen verme ülküsü göze çarpar. Türk hakanları, "Güneş bayrağımız, gökyüzü çadırımız." diyerek bu ideali ifade etmişlerdir.

Kaynak: R. Rüzgar Yel