Başkan Kalaycı Dualarla Göreve Başladı Başkan Kalaycı Dualarla Göreve Başladı

Mülkiyeti S.S. Karaman Esnaf ve Sanatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait Kırbağı mahallesinde bulunan arsalar açık teklif arttırma yapılmak usulü ile satılacak.
Arsaların satış ihalesi 08 Mart 2024 Cuma günü saat 15.00’de Urgan Mahallesi 1377. Sokak’ta bulunan kooperatif binasında Yönetim Kurulu huzurunda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler 07 Mart 2024 saat 16.30’a kadar S.S. Karaman Esnaf ve Sanatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine aşağıdaki evraklarla beraber başvurabilecek;
A. İstekli GERÇEK kişi ise:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
c. Vekaleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekaletname,
d. Teknik şartnamesinin görülerek okunup incelendiğine dair belge (Kooperatif binasından alınacaktır.)
e. Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı,
f. İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname (Kooperatif binasından alınacaktır.)
B. İstekli TÜZEL kişilik ise:
a. İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekaletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri,
b. Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü,
c. İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname (Kooperatif binasından alınacaktır.)
d. Teknik şartnamesinin görülerek okunup incelendiğine dair belge (Kooperatif binasından alınacaktır.)
İhale konusu arsaların satışı, ‘‘Açık Teklif Usulü İhale Yoluyla’’ yapılacak olup ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler, ihale şartnamesi ve eklerini mesai saatleri içerisinde kooperatif binasında inceleyebileceklerdir. 
Teminat ödemeleri; Kooperatif hesap numarasına havale ya da para yatırma yoluyla yapılacak olup satışta belirlenen rakama %10 KDV ilave edilecektir.

Kirbagi Mahallesinde 6 Arsa Satilacak1Kirbagi Mahallesinde 6 Arsa Satilacak2

Kaynak: Hatice Karaca