Bozkır’ın açıklamasına göre başvuru şartları:

‘’Burs verilebilecek öğrenciler;

1. Karaman nüfusuna kayıtlı olanlar,

2. Ankara’daki üniversitelerden birinde öğrenim görecek ve görmekte olanlar,

3. Maddi desteğe ihtiyacı olanlar,

4. Özel üniversitede okuyorsa tam burslu olanlar,

Yukarıdaki şartların hepsini birlikte taşıyan öğrenciler arasından yapılacak değerlendirmeler neticesinde burs verilir.

Burs alamayacak öğrenciler;

1. Yukarıda sayılan özelliklerden bir veya birkaçını taşımayanlar,

2. KYK hariç, başka bir kamu kuruluşu veya özel kuruluştan burs alanlar,

3. Yetim aylığı ya da nafaka alanlar dışında, sürekli gelire sahip olanlar,

4. Vakıf üniversitesi burssuz öğrencileri,

5. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar*,

6. Kendisinden istenen belgeleri zamanında göndermeyenler,

7. Sabıka kaydı olanlar,

(*Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin bursları kesildiği gibi, verilmiş burslar yasal faizleriyle birlikte geri tahsil edilir.)

Vakfımızdan burs almış devamını talep eden bursiyerlerden;

Transkript, (not belgesi), Adli sicil belgesi, Öğrenci belgesi

karev[email protected] adresine 20-30 Eylül tarihleri arası gönderilecektir.

İlk kez başvuracak bursiyer adaylardan ÖN BAŞVURU için;

1. Fotoğraflı burs başvuru formu (karev.org.tr sitesinden temin edilebilir)

2. ÖSYM sonuç belgesi

3. Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği

4. Öğrenci kayıt belgesi

5. Ara sınıfta okuyorsa transkript (not belgesi)

Belgeler, [email protected] adresine dijital ortamdan gönderilecek.

Ön başvuruların incelenmesi sonucu mülakata çağrılan aday öğrencilerden;

1. Aile tapu kaydı belgesi

2. Adli sicil belgesi

3. Aile gelir belgesi (anne-baba için ayrı) istenecektir.

İlk başvuru evraklarının incelenmesi tamamladıktan sonra, tüzüğe uygun bursiyer aday öğrenciler ek belgeler ile mülakata çağrılacaklardır.’’ şeklindedir

Editör: Nejla KOÇ