Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Ercan Erdoğan ve Doç. Dr. Oğuz Kılıç yönetiminde İstanbul Aydın Üniversitesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Uçar ve ekibiyle birlikte aynı gün dört hastaya Kronik Total Okluzyon işlemi ve iki hastaya İntravasküler ultrasonografi işlemi uygulandı.

Konuyla ilgili olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Basın Halkla İlişkiler biriminden yapılan yazılı açıklamada Koroner arterlerin 3 ayın üzerindeki tam tıkanık durumuna kronik total okluzyon denmektedir. Önceki yıllarda daha çok bypass ameliyatı veya ilaç tedavisi önerilen kronik total oklüzyon hastaları özellikle son 10 yılda teknolojik gelişmeler sayesinde anjiyoda balon ve stentleme işlemiyle açılabilmektedir. Bu tip damar tıkanıklıklarını açmak için özellikli teller ve özel malzemelerin kullanılması gereklidir. Kronik total oklüzyonların başarılı bir şekilde açılabilmesi için operatör tecrübesi de oldukça önemlidir. Koroner arter hastalığı tanısında en önemli yöntem koroner anjiyografidir; ancak anjiyografi damar duvarıyla ilgili bilgi vermemektedir. İVUS koroner damar duvarının görüntülenmesini sağlayan bir yöntemdir. İVUS, bir kateterin ucuna küçültülerek monte edilmiş transdüserlerle yapılmaktadır. Kateter aracılığı ile elde edilen veriler İVUS cihazıyla işlenerek damarların enine kesit görüntüleri sağlanmaktadır. İVUS görüntülerinde koroner arter 3 tabakalı olarak görünmektedir. Günümüzde, şüpheli darlıkların değerlendirilmesinde, kompleks-zor hastalarda, balon ve stent işlemlerinden önce ve sonra, uygun balon ve stent seçiminde ve sonucun değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.” denildi.

3-8

Editör: Haber Merkezi