T.C.
KARAMAN BELEDİYESİ
Meclis Başkanlığı
Sayı    :MECLİS/3                                                                                                                                                                                                                                                                                   22/02/2024
Konu  :GÜNDEM
 
KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
            Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi yapıp karar almak üzere, 5393 sayılı yasanın 20 - 21. Maddeleri gereğince 01.03.2024 Cuma günü saat: 16.00` de Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.
          Sayın Halkımıza duyurulur.                                                     
GÜNDEM ;
1-   Atatürk Mah. Küme Evlerinde ikamet eden mesken sahiplerine doğalgaz bağlatılması konusu,
2-  Piri Reis Mahallesi 1439 nolu sokak, Açık Cezaevi mevkiinde ikamet eden mesken sahiplerine doğalgaz bağlatılması konusu,
3-   Piri Reis Mahallesi 5050 ada 8 parsele MEDAŞ tarafından trafo alanı ayrılması amacı ile hazırlanan İmar Plan Değişikliğinin onaylanması konusu,
4-  Piri Reis Mahallesi 5049 ada 3 parsel 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
#ilangovtr Basın No ILN01990237