T.C.
KARAMAN
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/267 Esas
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 28/11/2023  günü saat: 10.00 'dır.
 DOSYA 
    NO
MAH/KÖY VE MEVKİİ
ADA
PARSEL
NO
DAVALILAR- ADI
SOYADI
KAMULAŞTIRILAN ALAN m²
 CİNSİ
2023/271
Karaman ili Merkez
Kameni Köyü
 204
 10
 Mehmet Ali Akıcı
 9 m2 mülkiyet
585.77 m2
irtifak
 TARLA
2023/272
Karaman ili Merkez
Karacaören Köyü
162
 10
 İsa Konuksever
 8,89 m2 mülkiyet
1.666,33 m2
irtifak
TARLA
2023/273
Karaman ili Merkez
Karacaören Köyü
162
 12
 Miraç Dinçay
 4,75 m2 mülkiyet
318,09 m2
irtifak
 TARLA
2023/274
Karaman ili Merkez
Karacaören Köyü
 115
 1
1-Adem Karaduman
2-Ayşe Yılmaz
3-Fatma Bozdemir
4-Rabia Karaduman
5-Süleyman Karaduman
 10,48 m2 mülkiyet
1.078,51 m2
irtifak
TARLA
2023/275
Karaman ili Merkez
Karacaören Köyü 
  
 115
  4
Meliha Eke   
 3,26 m2 mülkiyet
833,7 m2 irtifak
    
TARLA
2023/276
Karaman ili Merkez
Çoğlu Köyü
 228
 1
 Abdullah Özçelik
 17,20 m2 milkiyet
3.150,50 m2
irtifak
 TARLA
2023/267
 Karaman ili Merkez
 Karacaören Köyü
162
13
1-Ali Büyüktuna
2-Ali Büyüktuna
3-Ali Büyüktuna
4-Ali Hüsnü Büyüktuna
5-Ali İhsan Balasar
6-Bayram Balasar
7-Cantaze Güneş
8-Celal Büyüktuna
9-Cihat Fatih Büyüktuna
10-Emine Büyüktuna
11-Fadimana Göktekin
12-Hacer Büyüktuna
13-Havva Akçay
14-Hilal Ebru Başar
15-İsmet Büyüktuna
16-Kamile Balasar
17-Müzeyyen Büyükeken
18-Naciye Sezgin
19-Rahime Çelik
20-Recep Büyüktuna
21-Şemsi Mercan
22-Türkan Cebe
23-Ümmügülsüm Göktekin
24-Ümmügülsüm Konuksever
25-Ümmügülsüm Üzüm
26-Zeynep Göktekin
27-Zübeyde Eke
28-Zübeyde Güneş
29-Ali Beke Büyüktuna
30-Fikriye Büyüktuna
31-Kadir Büyüktuna
24,75 m2 mülkiyet
1.401,40 m2
irtifak
TARLA
1-İdarece  adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına  bir  itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile  değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur. 
#ilangovtr Basın No ILN01900248