İlan.gov.tr’den edindiğimiz bilgilere göre, “Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bünyesinde bulunan 125 m2'lik bir alanı kantin veya kafeterya olarak İhale Kanunu'nun 2886 sayılı 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile kiraya verecek.

İhaleye ilişkin detaylar şu şekilde;

İhale Konusu İş: Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kantin/Kafeterya Yeri Kiralama İşi

İşin Süresi: 36 (Otuz Altı) Ay

İhalenin Yapılacağı Yer: Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu - Hamidiye Mahallesi, 703. Sokak, No:13, Karaman

İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat: 14 Eylül 2023 Perşembe günü saat 14:00'te

Kira Tespiti Komisyonca Belirlenen Tahmini Bedel: Yıllık tahmini kira bedeli 564.720,00 TL (Beşyüzaltmışdörtbinyediyüzyirmitürk lirası)

Geçici Teminat Bedeli: %30 oranında olan geçici teminat bedeli 169.416,00 TL (Yüzaltmışdokuzbindörtyüzonaltıtürk lirası) olarak belirlenmiştir. Geçici teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde, mektubun süresiz ve teyit yazısının ibrazı gerekmektedir.

İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen tarihe kadar gerekli dokümanları hazırlayarak Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan ihalenin yapılacağı tarihi bekleyebilirler.

Daha detaylı bilgilere ulaşabilmek için TIKLAYINIZ...

Editör: Mustafa ÖZÜNAL