İngilizler Sevr’den sonra ilk olarak boğazları işgal ettiler. Boğazlar İngilizler için önemliydi. Daha sonra yayılmacı bir politikayla bütün bölgelere yayıldılar. Musul, Irak Bölgesi onlar için hem Ortadoğu’ya yakınlık hem de petrol için önemliydi.

 • Çanakkale
 •  Gaziantep
 •  Konya
 •  Maraş
 • Samsun
 • Irak
 • Musul
 • Batu
 • İzmir
 • İstanbul
 • Kars
 • Amasya
 • Bilecik

Sevr Barış Antlaşması Nedir:
Osmanlı İmparatorluğu ve İngiltere, İtalya, Fransa, Polonya, Portekiz, Belçika, Yunanistan, Ermenistan, Çekoslovakya, Romanya, Japonya, Hicaz Krallığı, Yugoslavya arasında imzalanan barış antlaşmadır. 10 Ağustos 1920’de Paris’in Sevr kentinde imzalanmıştır. Türk kurtuluş savaşı döneminde galibiyet sonucunda bu antlaşma yerine 24 Temmuz 1923 yılında Lozan Antlaşması imzalanmıştır. Sevr Antlaşması Osmanlı’nın bağımsızlığına ve toprak kaybına neden olan bir antlaşmadır fakat milli mücadelenin başlamasına sebep olacağı için önemli bir antlaşmadır.

Sevr Barış Antlaşmasına Osmanlı’dan kimler katılmıştır:

 • Sadrazam Damat Ferit Paşa
 • Rıza Tevfik Bey (Şura-yı Devlet (Danıştay) )
 • Reşat Halis Bey
 • Mehmed Hadi Paşa (Eski Maarif Nazırı (milli eğitim bakanı))

Sevr Antlaşması Nedenleri:

 • 1. Dünya Savaşı’ndan büyük bir yıkımla çıkan Osmanlı İmparatorluğu, savaştan büyük kayıplarla ayrıldı.
 • İngilizler Balıkesir ve Mudanya’ya askeri kuşatma gerçekleştirmeleri.
 • İtilaf devletlerinden Yunanistan’ın Uşak, Bursa, Balıkesir’i işgal etmesi.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması.

Sevr Antlaşması Maddeleri:

Bakan Yumaklı 2023 Verilerini Paylaştı Bakan Yumaklı 2023 Verilerini Paylaştı
 • Irak ve Musul İngiltere’ye bırakılacak.
 • Trakya’nın büyük bölümü Yunanistan’a, Antep, Urfa, Mardin, Şırnak Fransız mandası olacak, Irak ve bölgesi Britanya Krallığına bırakılacak, İstanbul Osmanlı’nın başkenti olarak kalacak eğer Osmanlı Sevr Antlaşması’na uymazsa İstanbul’da ellerinden alınacaktır.
 • Boğazlar silahlardan arındırılacak, savaş gemilerinin geçişine izin verilecek, boğazlar için bir komisyon oluşturulacak ve hiçbir Türk komisyona giremeyecek.
 • Osmanlı Ermenistan’ı devlet olarak tanıyacak, Trabzon, Van, Bitlis, Erzurum, Ermenilere verildi.
 • Kürt bölgeleri Fransa, İtalya, Britanya’ya bırakılacak, Kürtler isterse kendilerine bir devlet kurabilecek.
 • Osmanlı kaybettiği bölgelerde Kıbrıs’da dahil olmak üzere hiçbir hak iddia edemeyecek.

Sevr Antlaşması Sonuçları:

Antlaşmanın onaylanması için Meclis-i Mebusan tarafından onaylanması gerekiyordu fakat meclis kapalıydı Padişah Vahdettin antlaşmayı görmedi. Büyük Millet Meclisi antlaşmayı kınadı ve antlaşmayı imzalayanlar vatan haini ilan edildi, vatandaşlıktan çıkarıldılar.

Kurtuluş savaşı sonrası Sevr Barış Antlaşması yerine 24 Temmuz 1923’de Lozan Antlaşması imzalandı.

Kaynak: Eda Şahintürk