İbra kelimesi Arapça kökenli olup dilimize yerleşmiştir. Türk Dil Kurumu’na göre anlamı aklama, temize çıkarmadır. İbra bir kişinin belirli bir borcu ya da yükümlüğü yapmaktan kurtulmak için kullanılmaktadır. Alacaklının alacağından vazgeçmesi de ibradır.

 İbraname ise aklama, temize çıkarma belgesi anlamına gelir. İbra kişinin borcunu sona erdiren belgedir. İbra sözleşmesi ile borçlu borcundan, alacaklı alacağından kurtulmuş olur.

Türkiye’de Ereğli Kaç Tane Var ? Türkiye’de Ereğli Kaç Tane Var ? Türkiye’de Ereğli Kaç Tane Var ? Türkiye’de Ereğli Kaç Tane Var ?

Kaynak: Eda Şahintürk