Hz. Muhammed Hiç Kudüs’e Gitti mi? sorusunun cevabını merak edenler arama motorlarında arama yapmaya başladı.

Hz. Muhammed Hiç Kudüs'e Gitti mi?

Kudüs, üç büyük din için kutsal bir şehir olarak kabul edilir: İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik. Bu şehrin İslam inancında özel bir yeri vardır, zira İslami kaynaklara göre Hz. Muhammed'in hayatında çok önemli bir gece olan Miraç gecesi burada gerçekleşmiştir.

Mescidi Aksa, Müslümanların ilk kıblesi ve kutsal mescidlerin üçüncüsüdür. Kuran'da adı geçen bu mescid, Allah tarafından mübarek kılınmıştır. Miraç olayı, namazın farz kılınması bakımından önemlidir. Hz. Peygamber (s.a.v), uzun yıllar boyunca peygamberlerin kıblegâhı olan Kudüs'e yolculuk ederek, Miraç'ta namazın farz kılınması armağanını aldı.

Hz Muhammed Hic Kuduse Gitti Mi1

Narenciyede Mandalina Birinci Oldu Narenciyede Mandalina Birinci Oldu

Kur'an ve Hadislerde Kudüs

Kur'an'da Kudüs'ten doğrudan bahsedilmez; ancak "Mescid-i Aksa" ifadesi, İslam alimleri tarafından Kudüs'teki El-Aksa Camii olarak yorumlanmıştır. Miraç olayı, Hz. Muhammed'in bir gecede Mekke'den "Mescid-i Aksa"ya, oradan da göklere yükseldiği bir yolculuk olarak anlatılır.

Kaynak: R. Rüzgar Yel